Cijfers over depressie

Aantal kinderen en jongeren met een depressie

In 2020 zegt bijna 4 procent van de jongeren van 12 tot 18 jaar voor minstens zes maanden in het afgelopen jaar een depressie te hebben gehad. Ten opzichte van 2014 zijn dat ruim twee keer zo veel jongeren die met een depressie kampen. In 2014 ging het om 1,8 procent van de 12- tot 18-jarigen. Onder jongeren van 16 tot 20 jaar komt depressie met ruim 7 procent het meeste voor. Ook in deze leeftijdscategorie is er ten opzichte van 2014 sprake van een stijging. Toen had, naar eigen zeggen, 6,5 procent minstens zes maanden last van een depressie. 

Hoewel depressie onder 12- tot 16-jarigen met 4 procent het minste voorkomt, is in deze leeftijdscategorie ten opzichte van 2014 wel de grootste stijging te zien. In 2014 gaf 0,7 procent van de 12- tot 16-jarigen aan last te hebben van depressie. Deze gegevens zijn afkomstig van de gezondheidsenquête (CBS, 2021). Het gaat bij deze cijfers om zelf gerapporteerde gevoelens van depressie en niet om gediagnosticeerde depressie.  

Over kinderen met een gediagnosticeerde depressieve stoornis zijn geen Nederlandse cijfers bekend. Op grond van buitenlands onderzoek wordt geschat dat bij circa 1 procent van kinderen onder de vijf jaar, 1,8 procent van kinderen van 6 tot 12 jaar en tussen de 0,4 en 8,3 procent (afhankelijk van criteria en onderzoeksmethode) van kinderen boven de 12 jaar sprake is van een depressieve stoornis (Trimbos-instituut, 2009).

Definitie

Depressie is een stemmingsstoornis. Kenmerkend voor een depressieve stoornis is rusteloosheid, somberheid, een verminderd gevoel van eigenwaarde en concentratieproblemen. Iemand die depressief is, beleeft nergens meer plezier aan en heeft weinig energie om iets te ondernemen. Bij kinderen en jongeren wordt een depressie vaak niet herkend omdat zij doorgaans niet het typische gedrag van depressieve volwassenen laten zien. Kinderen met een depressie zijn vaak prikkelbaar en ze hebben geen lol meer in activiteiten die ze eerder wel leuk vonden.

Bij kinderen en jongeren gaat een depressie vaak gepaard met leer- en gedragsproblemen. Daarnaast kunnen kinderen met een depressie klachten hebben die ook voorkomen bij depressieve volwassenen: slaapproblemen, vermoeidheid, boosheid en prikkelbaarheid, verminderde of juist vermeerderde eetlust, angst- en concentratieproblemen, lichamelijke klachten (buikpijn, hoofdpijn etcetera) en ook stemmingswisselingen. Deze kinderen hebben vaak een negatief zelfbeeld en denken soms: 'was ik maar dood'. Om van een depressieve stoornis te kunnen spreken, moeten verschillende van deze symptomen gedurende minstens twee weken voorkomen.

Gebruikte onderzoeken
Gebruikte publicaties

Lees ook

Deniz Ince

Drs. Deniz Ince

medewerker inhoud