Zorgen in jeugdsector na val kabinet

Organisaties in de jeugdsector hebben zorgen over de voortgang van de verbeterplannen voor de sector na de val van het kabinet. Ze vragen de Tweede Kamer die plannen niet op de lijst van controversiële onderwerpen te zetten. Dat zijn onderwerpen die de Kamer niet meer wil behandelen nadat een kabinet gevallen is.

De gemeenten, waterschappen en provincies stuurden de Eerste en Tweede Kamer een gezamenlijke brief over de mogelijke stilstand van beleidsontwikkeling na de val. Naast andere onderwerpen noemen ze daarin de hervorming van de jeugdzorg. 'Onderdeel van het pakket afspraken is landelijke wetgeving', schrijven ze. 'Wanneer deze wetgeving op zich laat wachten zullen de tekorten in de jeugdzorg en de wachtlijsten nog sneller oplopen. Dat is voor de jongeren die op zorg wachten en voor gemeenten een onverantwoorde situatie.'

Hervormingsagenda Jeugd

De Branches Gespecialiseerde Zorg voor Jeugd (BGZJ) vragen de Tweede Kamer de verbetervoorstellen uit de Hervormingsagenda Jeugd en het Toekomstscenario Kind- en Gezinsbescherming niet controversieel te verklaren. Brancheorganisatie Jeugdzorg Nederland, lid van de BGZJ, herinnert de Kamer eraan dat zij moties heeft aangenomen om de beleidsplannen voor de Hervormingsagenda Jeugd aan te scherpen en te versnellen. De Kamer heeft toen deadlines ingesteld voor enkele wetswijzigingen.

Asielopvang en armoede

UNICEF maakt zich zorgen om de positie van kinderen in Nederland nu het kabinet is gevallen. Het kabinet werkte aan beleid om de asielopvang te verbeteren, wat van groot belang is voor kinderen in de opvang. Verder wilde het kabinet het aantal kinderen dat opgroeit in armoede halveren. Ook is UNICEF bezorgd over de hervorming van de jeugdzorg. Unicef is bang dat de val van het kabinet de voortgang op deze terreinen stopzet.

Belangen van jongeren

Voorzitter Kimberley Snijders van de Nationale Jeugdraad (NJR) riep op NPO Radio 1 de politieke partijen op om met jongeren in gesprek te gaan over de onderwerpen die zij belangrijk vinden in de komende verkiezingen. Ze wil dat in elk verkiezingsprogramma een nationale jeugdstrategie staat en dat op de kieslijsten ook mensen staan die de belangen van jongeren vertegenwoordigen.

De Kamer beslist na de zomer welke onderwerpen controversieel zijn. Die zal de Kamer pas behandelen wanneer er een nieuw kabinet is.

Bron: VNG; UNICEF; Jeugdzorg Nederland; NOS

Bericht VNG over gezamenlijke briefBericht Jeugdzorg NederlandBericht UNICEFFragment radiotalkshow Smaakmakers

Wil je elke week een overzicht van ons nieuws voor en over het jeugdveld? Meld je aan voor onze gratis Nieuwsbrief Jeugd.