Kamer wil snel regels voor reële tarieven

De Tweede Kamer wil dat het kabinet snel komt met regels voor reële jeugdzorgtarieven en wetgeving voor de inkoop van specialistische hulp. Dat is de strekking van een van de moties die de Kamer op 4 juli heeft aangenomen.

De Tweede Kamer heeft elf moties aangenomen die zijn ingediend bij het Kamerdebat over de Hervormingsagenda Jeugd op 27 juni. Begin 2024 moet er regelgeving zijn voor reële jeugdzorgtarieven. Verder wil de Kamer dat de wetgeving voor regionale en landelijk inkoop van specialistische jeugdzorg voor juli 2024 bekrachtigd is. Ook moet er dan wetgeving zijn om integere bedrijfsvoering te waarborgen.

Reflectie

Ook een motie die pleit voor ruimte voor reflectie bij de uitwerking van de Hervormingsagenda is aangenomen. Die reflectie is volgens de Kamer nodig omdat structurele veranderingen van de jeugdzorg tot nu toe niet hebben geleid tot oplossingen maar tot nieuwe problemen.

Pleegouders

De Kamer vraagt het kabinet met gemeenten en aanbieders te overleggen over een structurele oplossing voor de kosten van kinderopvang voor pleegouders. In sommige krijgen zij daarvoor een vergoeding, maar in andere gemeenten moeten zij een deel van de kosten zelf betalen.

Verder vraagt de Kamer onder meer ervaringsdeskundige jongeren te betrekken bij uitwerking van de Hervormingsagenda Jeugd en daarin ook verlengde jeugdhulp voor jongeren vanaf 18 jaar op te nemen.

Bron: Tweede Kamer

Overzicht aangenomen en verworpen motiesHervormingsagenda Jeugd

Wil je elke week een overzicht van ons nieuws voor en over het jeugdveld? Meld je aan voor onze gratis Nieuwsbrief Jeugd.