Overeenstemming over Hervormingsagenda

Cliëntenorganisaties, beroepsverenigingen, jeugdhulpaanbieders, de gemeenten en het Rijk hebben op 19 juni ingestemd met de Hervormingsagenda Jeugd.

De Hervormingsagenda Jeugd is een pakket van maatregelen om de jeugdzorg te verbeteren en tegelijkertijd betaalbaar te maken. Het uitgangspunt is dat kinderen en gezinnen hulp moeten krijgen die bij hen past en die effectief is.

Maatregelen

De Jeugdwet wordt aangepast, om duidelijker te maken welke hulp valt onder jeugdhulp en welke niet. Die wijziging moet ervoor zorgen dat er hulp beschikbaar is voor degenen die dat het hardst nodig hebben. Gemeenten worden verplicht een deel van de specialistische zorg in hun regio samen in te kopen. Wijkteams worden versterkt, zodat zij een oplossing kunnen bieden voor veelvoorkomende hulpvragen van kinderen en gezinnen. Ook moet de samenwerking tussen de jeugdhulp en het onderwijs verbeteren. Een deel van de hulpvragen kan dan op school  worden aangepakt met een aanbod voor alle leerlingen. In de Hervormingsagenda staat ook dat het aantal uithuisplaatsingen verder omlaag moet en dat medewerkers in de jeugdhulp minder tijd kwijt moeten zijn aan papierwerk.

Uitvoering

De betrokken partijen gaan samen werken aan de uitvoering van de afspraken. Vertegenwoordigers van cliëntenorganisaties, professionals, aanbieders, gemeenten en het Rijk blijven de voortgang volgen. Er komt een netwerkorganisatie om de kennis over effectiviteit van hulp te vergroten en het gebruik van die kennis te bevorderen. VWS zal elk half jaar aan de Tweede Kamer rapporteren over de voortgang van de Hervormingsagenda Jeugd.

Cultuur van blijvend leren

'Het is fijn dat de agenda is ondertekend. Alle partners die betrokken zijn bij jeugdhulp gaan nu echt werk maken van kwaliteitsverbetering en blijvend leren in de jeugdhulp', zegt Ans van de Maat van het Nederlands Jeugdinstituut. 'Het feit dat al die partijen het daarover eens zijn met elkaar, geeft hoop. Het is goed nieuws voor gezinnen, kinderen, jongeren en hun opvoeders, en voor de betrokken partijen. Over een paar jaar bouwt de hele jeugdhulp verder op een gezamenlijke structuur en cultuur van leren, onderzoeken, ontwikkelen en toepassen. Zo wordt de jeugdhulp iedere dag een stukje beter.'

Bron: Ministerie van VWS

Bericht VWSHervormingsagenda JeugdBrief aan Tweede Kamer over Hervormingsagenda Jeugd

Wil je elke week een overzicht van ons nieuws voor en over het jeugdveld? Meld je aan voor onze gratis Nieuwsbrief Jeugd.