Wetten en regels hinderen jongere met beperking

Voor jongeren met een beperking is het moeilijk om financieel onafhankelijk te worden. Ze verdienen zelf meestal niet genoeg en zijn dan voor hun inkomen afhankelijk van de overheid. Daarbij zitten wetten en regels hen in de weg, stelt de Nationale Ombudsman in het rapport Meedoen zonder beperkingen.

Jongeren met een beperking zijn vaak financieel geheel of gedeeltelijk afhankelijk van een uitkering. Daarbij krijgen ze te maken met ingewikkelde regelingen. De informatie die ze daarover krijgen van instanties is vaak niet duidelijk voor hen. Ze zijn veel tijd en energie kwijt aan administratie en contact met instanties. De overheid gaat ervan uit dat ze bij dit alles hulp krijgen uit hun sociale netwerk, maar veel jongeren krijgen niet genoeg hulp. Zelfredzaamheid is een illusie voor veel jongeren met een beperking, concludeert de Nationale Ombudsman.

Goed informeren

De Ombudsman adviseert onder meer om jongeren met een beperking al voor hun 18e jaar goed te informeren over hun rechten en plichten en de beschikbare voorzieningen. Verder is het belangrijk dat jongeren met een beperking persoonlijke begeleiding krijgen bij hun administratie en contact met instanties, bijvoorbeeld van een cliëntondersteuner die de wetten en regels goed kent. Ook roept de Ombudsman de overheid op te zorgen dat jongeren met een beperking een inkomen uit werk makkelijker kunnen combineren met een uitkering.

Alle jongeren die hobbels tegenkomen

Het pleidooi van de Nationale Ombudsman geldt wat Eva de Jong van het Nederlands Jeugdinstituut betreft voor álle jongeren die hobbels tegenkomen op hun pad naar volwassenheid. 'Dat zijn niet alleen jongeren met een beperking. Veel jongeren krijgen niet genoeg steun uit hun netwerk. Die zijn soms dagen bezig met administratieve regelingen waar ze eigenlijk niks van snappen. Het is belangrijk om deze jongeren te begeleiden totdat je zeker weet dat ze zelfredzaam en zelfstandig zijn.'

Contact zoeken

Jongeren zelf hebben vorig jaar samen met het NJi en andere organisaties tien punten opgesteld die belangrijk zijn in de ondersteuning op weg naar volwassenheid, vertelt De Jong. 'Het eerste punt op dat lijstje is: stop pas met mij ondersteunen als de belangrijkste zaken in mijn leven goed geregeld zijn. Dan gaat het om de 'Big5': steun, wonen, school en werk, inkomen, en welzijn. Stap één is dat je contact zoekt met jongeren vóór ze 18 jaar zijn, bijvoorbeeld via school. Dat zie ik op steeds meer plaatsen gebeuren. Sommige scholen hebben bijvoorbeeld contact met jongerenwerkers die met jongeren op een rijtje zetten welke dingen ze in hun leven moeten regelen en wie hen daarbij kan helpen. Op andere plekken zet de gemeente preventief cliëntondersteuners in, om te voorkomen dat jongeren in de problemen komen.'

Bron: Nationale Ombudsman

Bericht Nationale OmbudsmanRapport Meedoen zonder beperkingenExpEx-pagina over 10 leidende punten op weg naar volwassenheid