Werkende jongeren ervaren meer druk

Steeds meer werkende jongeren hebben last van prestatiedruk, sociale druk en onzekerheden in het leven. Dat blijkt uit een enquête van TNO en het CBS onder 18- tot 35-jarigen.

Een op de vier jonge werknemers ervaarde door werkdruk in 2022 burn-outklachten. Het percentage jonge vrouwen met deze klachten steeg van 25 procent in 2020 naar 29 procent in 2022. Ook het aantal jonge mannen met klachten nam over de jaren toe: van 13 procent in 2015 naar 23 procent in 2022. Vooral bij jonge werknemers in de zorg en het onderwijs steeg het aantal burn-outklachten. Het aantal jonge werknemers dat over de jaren heen daadwerkelijk een burn-out kreeg, steeg van 1,1 procent in 2014 naar 1,5 procent in 2020.

Niet goed genoeg

Jonge mensen ervaren druk door het gevoel altijd alles goed te moeten doen, constante bereikbaar te moeten zijn, zorgtaken, en de combinatie van werk en gezinsleven. Ook de maatschappelijke en financiële onzekerheid speelt een rol. Zoals de constante stroom negatief nieuws, de inflatie en hoge hypotheeklasten. Een andere oorzaak zijn sociale media, waardoor jongeren het gevoel hebben niet goed genoeg te zijn.

Overgangsfase

'Uit deze cijfers blijkt dat de druk onder werkende jongeren iets is toegenomen', aldus Neeltje van den Bedem van het NJi. 'Maar gelukkig laten de cijfers ook zien dat niet alle jongeren die meer druk ervaren ook werkelijk een burn-out krijgen. De toenemende druk onder jongeren is een indicatie dat zij nog zoeken naar een balans tussen hun werk en privéleven. Dat is normaal in deze leeftijdscategorie. Jongeren zitten dan in een overgangsfase waarin ze moeten uitvinden hoe werk in hun leven past. En hoe ze zich moeten aanpassen aan nieuwe omstandigheden. Het is belangrijk dat jongeren daarbij steun zoeken bij hun omgeving, werkgever of collega's. En om samen te kijken naar hoe ze beter hun grenzen kunnen aangeven, hun tijd indelen en prioriteiten stellen.'

Bron: TNO

Bericht TNORapport Burn-outklachten onder jonge werknemers

Wil je elke week een overzicht van ons nieuws voor en over het jeugdveld? Meld je aan voor onze gratis Nieuwsbrief Jeugd.