Week vestigt aandacht op kindermishandeling

Het feit dat kindermishandeling soms dichterbij is dan mensen denken, is dit jaar het thema van de Week tegen Kindermishandeling, van 15 tot en met 21 november.

Circa 3 procent van de kinderen in Nederland groeit op in een onveilige gezinssituatie. De Week tegen Kindermishandeling is bedoeld om de aandacht te vestigen op de aard en de omvang van dat probleem.

Activiteiten

Allerlei organisaties bieden activiteiten aan tijdens de Week tegen Kindermishandeling, zowel lokaal als online. Er zijn webinars, lezingen, podcasts en workshops. Het is nog tot 12 november mogelijk om activiteiten aan te melden voor de week.

Dichterbij dan je denkt

Het thema '... dichterbij dan je denkt' roept op tot zelfreflectie en bewustwording. Iedereen kan de puntjes in het thema voor zichzelf invullen. Voor een slachtoffer is hulp misschien dichterbij dan je denkt, voor een betrokkene in de omgeving gaat het om de oplossing van de situatie en voor een dader om ondersteuning om het probleem aan te pakken en escalatie te voorkomen.

Luisteren

Het is goed om een week lang extra aandacht besteden aan kindermishandeling, zegt Anita Kraak van het Nederlands Jeugdinstituut, een van de organisatoren van de week. 'Maar die aandacht is elke dag van het jaar nodig, en bij iedereen. Want iedereen kan bijdragen aan de oplossing van kindermishandeling. Een buur, een leerkracht, de ouder van een klasgenoot. Als je in het contact met een kind het gevoel krijgt dat er iets niet in orde is, vraag dan hoe het gaat en luister naar het kind. Vraag ook de ouder van het kind of er iets mis is en of je kunt helpen. Een simpel contact kan veel verschil maken.'

Professionals met een vermoeden van kindermishandeling adviseert Kraak om hun gevoel serieus te nemen. 'Blijf de signalen die je ziet toetsen. Wat heb je gezien, gehoord en gevoeld? Praat daarover met je collega's. Je hoeft niet meteen met een diagnose en een oplossing te komen. Neem de tijd om te achterhalen wat er aan de hand is en met wat voor oplossing je het kind echt helpt.'

Zorgen over een kind?

Iedereen die zich zorgen maakt over een kind kan advies vragen of een melding doen bij Veilig Thuis, via 0800 - 2000. Kinderen en jongeren kunnen ook om raad vragen bij de Kindertelefoon via 0800 - 0432.

Bron: Nederlands Jeugdinstituut

Meer informatie

Website Week tegen KindermishandelingOverzicht activiteitenActiviteiten aanmeldenLECK-interview met Anita Kraak

Lees ook