'Voortbestaan jeugdzorgaanbod in gevaar'

De beschikbaarheid van het jeugdzorgaanbod komt in gevaar door personeelstekorten, de stijgende kosten van jeugdzorg en het toenemende gebruik. Dat stelt de Jeugdautoriteit in zijn rapport Stand van de Jeugdzorg.

De Jeugdautoriteit heeft goede hoop dat de Hervormingsagenda Jeugd op de langere termijn het jeugdstelsel zal verbeteren. Maar voor de korte termijn is het zorgwekkend dat 20 procent van de aanbieders met een omzet van minimaal 2 miljoen euro aan jeugdzorg niet kostendekkend werkt. Dat zijn de 250 tot 300 grote en middelgrote aanbieders, vaak met een breed hulpaanbod. Zij kunnen wel tijdelijk een verlies dragen, maar op langere termijn is dat niet houdbaar. Als zij financieel in de problemen komen, kunnen andere aanbieders hun aanbod niet makkelijk overnemen. Daardoor komt de beschikbaarheid van de jeugdzorg in gevaar.

Ook aan de kant van de gemeenten komt de beschikbaarheid van hulp in gevaar, doordat zij structureel meer geld kwijt zijn aan jeugdzorg dan het budget dat ze daarvoor krijgen van de Rijksoverheid. Bovendien neemt de vraag naar jeugdzorg nog steeds toe.

Samen verantwoordelijk

Gemeenten en jeugdzorgaanbieders zijn samen verantwoordelijk voor de continuïteit van jeugdzorg, aldus de Jeugdautoriteit. Een voorwaarde daarvoor is meer vertrouwen en openheid tussen beide partijen. Wederzijds wantrouwen hindert soms een goede samenwerking. Aanbieders verwijten bijvoorbeeld gemeenten dat de tarieven voor jeugdzorg te laag zijn, en gemeenten verwijten aanbieders dat ze te weinig inzicht geven in de kostprijs van de hulp.

De Jeugdautoriteit roept beide partijen op om te handelen vanuit een samenhangende visie, kortetermijndenken te vermijden en verder te kijken dan het eigen belang. Daarbij hoeven gemeenten en aanbieders niet opnieuw het wiel uit te vinden. Er is veel kennis en er zijn veel instrumenten die kunnen helpen om de jeugdzorg beter te laten functioneren.

Omgaan met tekorten

'Veel gemeenten zoeken naar manieren om goed om te gaan met tekorten in de jeugdzorg', zegt Bram van den Berg van het Nederlands Jeugdinstituut. 'Een voorbeeld is de discussie over het in rekening brengen van indirecte uren. Directe uren zijn uren die direct aan jeugdzorg besteed zijn. Maar in de indirecte uren zitten vaak juist de dingen die belangrijk zijn voor de kwaliteit van de hulp, zoals intervisie en een goede samenwerking met ketenpartners.'

Open en luisterende houding

'Met samenwerken in vertrouwen kun je al redelijk snel winst behalen. Met meer vertrouwen kun je bijvoorbeeld de administratieve belasting van jeugdzorgaanbieders verlagen. Vertrouwen betekent echter ook dat jeugdzorgaanbieders gemeenten inzicht geven in de kosten die ze maken. Dat vraagt van beide partijen een open en luisterende houding. Heb oog voor elkaars visie en belangen. En als die belangen tegengesteld zijn, praat daar dan open over. En, heel concreet, sluit langdurige contracten af voor jeugdzorg. Want vertrouwen opbouwen kost tijd.'

Bron: De Jeugdautoriteit

Bericht JeugdautoriteitRapport De Stand van de Jeugdzorg

Wil je elke week een overzicht van ons nieuws voor en over het jeugdveld? Meld je aan voor onze gratis Nieuwsbrief Jeugd.