Van Ooijen: Bezuinigen is onverantwoord

Schrap de geplande bezuinigingen op het jeugdzorgbudget. Dat is het advies van demissionair staatssecretaris Maarten van Ooijen (VWS) aan het nieuw te vormen kabinet.

In een brief aan de Tweede Kamer gaf Van Ooijen op 29 januari een overzicht van mogelijkheden om de geplande bezuiniging op jeugdzorg door te voeren. Het plan is om ruim 500 miljoen euro per jaar te besparen. Dan kan door een ouderbijdrage in te voeren, aangevuld met andere maatregelen. Van Ooijen noemt bijvoorbeeld jeugdhulp na 18 jaar niet meer vergoeden en bovenregionale expertisecentra afschaffen.

Tegen de NOS zei Van Ooijen in toelichting op zijn brief dat hij deze bezuinigingen nu 'onverantwoord' vindt. Bezuinigen gaat ten koste van kinderen in de meest kwetsbare situaties, aldus de staatssecretaris.

Tweede Kamerdebat

Van Ooijen stuurde zijn brief voorafgaand aan het debat met de Tweede Kamer over de begroting van VWS op 29 januari. Daar verweten de formerende partijen hem dat hij met zijn brief zijn verantwoordelijkheid als staatssecretaris afschuift op het volgende kabinet. Van Ooijen blijft echter bij het standpunt dat het niet passend is voor een demissionair kabinet om de ingrijpende beslissing te nemen of de bezuiniging te schrappen.

Motie

Tweede Kamerlid Lisa Westerveld (GroenLinks-PvdA) diende een motie in waarin ze het huidige kabinet verzoekt om de bezuiniging te schrappen. Het is onduidelijk wat er gebeurt als de Kamer die motie aanneemt, maar ook wat er gebeurt als de Kamer die wegstemt. Het huidige of het nieuwe kabinet zal een manier moeten vinden om de VWS-begroting sluitend te krijgen. Volgende week is de stemming over de VWS-begroting en de ingediende moties.

Bron: Ministerie van VWS; NOS; de Volkskrant; NRC

Brief aan de KamerOngecorrigeerd stenogram van debat op 29 januariBericht NOSBericht de Volkskrant

Wil je elke week een overzicht van ons nieuws voor en over het jeugdveld? Meld je aan voor onze gratis Nieuwsbrief Jeugd.