Studenten gaan minder vaak op kamers

Steeds minder Nederlandse studenten gaan op kamers. De afgelopen jaren daalde dit aantal van 53 procent in het collegejaar 2015/2016 naar 44 procent in dit jaar. Dat blijkt uit de Landelijke monitor studentenhuisvesting 2023.

Voor 48 procent van de thuiswonende studenten is betaalbaarheid de belangrijkste reden om niet uit huis te gaan. Daarnaast zegt 20 procent dat er geen woonruimte beschikbaar is.

Het tekort aan studentenwoningen in de 20 grootste steden nam het afgelopen jaar wel af: van circa 27.000 eenheden naar ruim 23.000. Dit komt onder meer door een daling van het aantal studenten aan het hoger onderwijs. Daarnaast zijn er nieuwe studentenwoningen gebouwd en veel nieuwe initiatieven die beter gebruik maken van de huidige woningvoorraad.

Toename kamertekort

Met de invoering van de basisbeurs neemt naar verwachting het landelijke kamertekort de komende jaren wel toe: van 39.600 naar 56.700 woonruimten in 2030/31. Het ministerie van Binnenlandse Zaken laat weten daarom onverminderd door te gaan met het Landelijke Actieplan Studentenhuisvesting.

Het doel van het actieplan is de komst van 60.000 betaalbare studentenwoningen in de periode 2022-2030. Inmiddels zijn er volgens het ministerie concrete bouwplannen voor 20.000 eenheden. Ook ligt er een wetsvoorstel dat verhuurders van studentenhuisvesting verplicht om de maximale huurprijs volgens het woningwaarderingstelsel te respecteren.

Loskomen van je ouders

Volgens Hannes van de Ven van het NJi is het nu eenmaal niet anders dan dat studenten vaak langer thuis blijven wonen. 'Sommige jongeren vinden dit ook juist fijn. Maar op jezelf gaan wonen is wel een belangrijke stap richting volwassenheid. Je komt los van je ouders en leert om voor jezelf te zorgen. Het is vervelend dat jongeren nu vaak niet meer bewust kunnen kiezen tussen thuis blijven wonen of op kamers gaan. Dit wordt nu zowel door budget als beschikbaarheid van woonruimte beperkt. Ook kun je als student niet altijd voor je gewenste studie kiezen als deze te ver weg is om op en neer te reizen. Gelukkig worden deze problemen erkend en werkt men aan oplossingen, onder meer door wetgeving.'

Bron: Kences; Ministerie van Binnenlandse Zaken

Meer informatie

Bericht KencesBericht ministerie van BZ

Wil je elke week een overzicht van ons nieuws voor en over het jeugdveld? Meld je aan voor onze gratis Nieuwsbrief Jeugd.