Wat kan de gemeente doen voor woningzoekende jongeren?

Jongeren worden onevenredig hard geraakt door de krapte op de woningmarkt. Wat kun je als beleidsmaker doen om te zorgen dat jongeren in je gemeente de woonplek vinden waar ze behoefte aan hebben?

Vooral jongeren geraakt door woningtekort

Door krapte op de woningmarkt hebben veel mensen moeite om een geschikte en betaalbare woonplek te vinden. Jongeren hebben vaak een lager inkomen en weinig vermogen. Daardoor worden vooral zij geraakt door de woningnood. Een betaalbare huurwoning is moeilijk te vinden en een koophuis is meestal onmogelijk. Deze situatie heeft ingrijpende gevolgen voor jongeren. Het zorgt voor frustratie en stress, en jongeren stellen belangrijke levensbeslissingen uit.

Beleid voor de huisvesting van jongeren

Als gemeente kun je diverse beleidsmaatregelen treffen om jongeren in jouw gemeente te helpen bij het vinden van een geschikte woonruimte. In de brochure Starters op de woningmarkt van Platform31 vind je 34 maatregelen voor gemeenten om de kansen van starters op de woningmarkt te vergroten. Denk aan voorrang voor starters, afspraken over nieuwbouw, grond- en vastgoedbeleid en financiële ondersteuning.

Passend woonaanbod voor jongeren

Jongeren hebben andere woonwensen dan oudere mensen. Zo hebben jongeren meer behoefte om bij leeftijdsgenoten te zijn, en hebben ze niet per se een grote woning nodig. Ook de kosten van wonen spelen natuurlijk een grote rol. Jongeren willen een betaalbare woning, waarvoor ze ook huursubsidie kunnen ontvangen.

Tegelijkertijd zijn er grote verschillen tussen de woonwensen van jongeren. Daarom is het belangrijk om goed te luisteren naar de behoeften van jongeren in jouw gemeente. Vereniging Eigen Huis brengt jongeren en beleidsmakers met elkaar in gesprek via een Baksteenberaad. Meer informatie en tips over hoe je jongeren betrekt bij beleid lees je op de pagina Gemeenten en jeugdparticipatie.

Op verschillende plekken worden woonplekken gecreëerd die specifiek geschikt zijn voor jongeren. Zoals appartementencomplexen die in samenspraak met de toekomstige bewoners zijn ingedeeld. Zij hebben gekozen voor een kleiner woonoppervlak per appartement, maar wel met gezamenlijke ruimtes waar jongeren elkaar kunnen ontmoeten. Andere initiatieven richten zich er juist op dat jong en oud door elkaar wonen, zoals Stichting Statiegeld op Jeugd.

Huurteam voor ondersteuning 

In deze tijd betalen jongeren vaak hoge huurprijzen. Ook komen ze weleens in conflict met hun verhuurder. Als gemeente kun je ervoor zorgen dat er een plek is waar huurders terechtkunnen met vragen en klachten over hun woonsituatie. Steeds meer gemeenten hebben hiervoor een huurteam, dat huurders ondersteunt bij vragen of helpt bij procedures tegen verhuurders. Zo worden veel jongeren door een huurteam geholpen om hun huurprijs te verlagen. Dit draagt eraan bij dat wonen in jouw gemeente betaalbaar blijft.

Waarom is voldoende geschikte woonruimte voor jongeren belangrijk?

Het is belangrijk dat jongeren hun eigen woonplek vinden, zowel voor jongeren zelf als voor gemeenten. Voor jongeren is het belangrijk voor hun ontwikkeling naar volwassenheid. Voor gemeenten is het belangrijk dat er voldoende leeftijdsdiversiteit is binnen de gemeente. Als steeds meer jongeren wegtrekken uit de gemeente door gebrek aan woonruimte, ontstaat er vergrijzing en kunnen voorzieningen verdwijnen. Hierdoor wordt de gemeente nog minder aantrekkelijk voor jongeren. Het is lastig voor een gemeente om uit zo'n negatieve spiraal te komen.

Hannes van de Ven

Hannes van de Ven

onderzoeker / adviseur