Uitstroomprofielen: woonondersteuning in overgang van jeugdzorg naar volwassenenzorg

Handvatten voor beleidsmakers bij gemeenten

Om de woonondersteuning  voor jongeren te verbeteren, is het belangrijk om te kijken naar de behoeften van specifieke groepen jongeren. In vier 'uitstroomprofielen' zijn de ondersteuningsbehoeften van jongeren met een jeugdhulpverleden in kaart gebracht.

De uitstroomprofielen onderscheiden zich van elkaar in de mate van zelfstandigheid en zelfredzaamheid van de jongere, en de benodigde woonbegeleiding. Met deze uitstroomprofielen kun je inzichtelijk maken wie de jongeren in jouw gemeente zijn en wat ze nodig hebben. Vervolgens kun je daarop het beleid en de ondersteuning inrichten.

Omslag publicatie Uitstroomprofielen
Titel: 
Uitstroomprofielen: woonondersteuning in overgang van jeugdzorg naar volwassenenzorg. Handvatten voor beleidsmakers bij gemeenten
Auteur: 
Ouden, N. den, en M. Zegers
Jaar van uitgave: 
Omvang: 
13 pagina's
Downloads of bestelmogelijkheid: 

Download de publicatie