Stagematching helpt tegen discriminatie

Stagediscriminatie komt minder vaak voor bij mbo-opleidingen waar de school verantwoordelijk is voor de matching van student en leerbedrijf. Tegelijkertijd helpt stagematching door de school niet altijd om een betere match te realiseren. Dat blijkt uit een enquête van SEO onder ruim 800 stagecoördinatoren.

Om stagediscriminatie te voorkomen wordt vaak verwezen naar de mogelijkheid om opleidingen verantwoordelijk te maken voor de matching van student en leerbedrijf, in plaats van het leerbedrijf zelf. Zo kan een leerbedrijf een student niet op oneigenlijke gronden afwijzen, oftewel discrimineren.

Stagecoördinatoren zien matching door de school dan ook als een mogelijkheid om gelijke kansen te bevorderen. Maar tegelijkertijd denken ze dat het ook ten koste kan gaan van het leerproces van studenten. Zij zien het vinden van een stageplaats als een kennismaking met het werkveld en de arbeidsmarkt. Stagecoördinatoren van opleidingen waar het leerbedrijf de selectie bepaalt, wijzen bovendien op het risico dat bedrijven minder stageplaatsen aanbieden als zij niet zelf hun stagiair kunnen kiezen.

Niet eens met elkaar

Stagecoördinatoren zijn het er niet over eens of stagematching door de school een goede stagematch bevordert. Volgens sommigen kent de school zowel student als leerbedrijf goed, waardoor eisen en wensen beter op elkaar afgestemd kunnen worden. Anderen twijfelen juist of de school de student daar altijd goed genoeg voor kent.

Andere instrumenten

Opleidingen waarbij het leerbedrijf de student selecteert, zetten steeds vaker instrumenten in om een goede stagematch te bevorderen en stagediscriminatie te beperken. Bijvoorbeeld een stagemarkt of sollicitatietraining. Het is volgens de onderzoekers daarom belangrijk om de verdeling van verantwoordelijkheden in het matchingsproces in samenhang te zien met andere maatregelen die scholen kunnen inzetten.

Bron: SEO

Meer informatie

Bericht SEO