'Spel is essentieel, ook digitaal'

Kinderen hebben het recht om onbezorgd te spelen in dit digitale tijdperk, zonder misleiding of misbruik. Daarover ging de Mulock Houwer-lezing van Simone van der Hof, hoogleraar Recht en Digitale Technologie. Ze sprak de lezing uit op donderdag 24 november in het Kinderrechtenhuis in Leiden. De lezing is terug te kijken op Youtube en verscheen als digitaal boekje.

Vrij spel in het gedrang

Bijna 70 procent van de 6- tot 17-jarigen vindt het lastig om te stoppen met digitaal spelen, ook al willen ze dat wel. Het VN-Kinderrechtencomité ziet spelen als een vrijwillige, intrinsiek gemotiveerde bezigheid. Als kinderen het gevoel hebben dat ze niet kunnen stoppen, is er echter geen sprake meer van vrij spel.

Commercialisering

Het VN-Kinderrechtencomité noemde de commercialisering van spel in 2013 al een zorgelijke ontwikkeling. In 2021 vroeg het comité vervolgens aandacht voor steeds handiger verborgen marketingstrategieën, zoals de verkoop van virtuele wapens of levens in een spel. Daarbij staat vooral het commerciële belang voorop, en niet het belang van het kind. Simone van der Hof vertelde in haar lezing hoe het belang van het kind in de digitale wereld centraal kan blijven staan.

Mulock Houwer

Daniël Quirijn Robert Mulock Houwer (1903-1985) was decennialang een van de gezichtsbepalende figuren in de Nederlandse kinderbescherming. Hij was spraakmakend, kritisch, veeleisend, volstrekt onconventioneel, zeer betrokken bij de inhoud van het werk en altijd nieuwsgierig naar nieuwe en betere inzichten.

Om het werk en de betekenis van pioniers, vernieuwers en invloedrijke denkers en doeners uit de geschiedenis van de jeugdzorg meer aandacht te geven in de huidige jeugdzorg en kinderbescherming, organiseren het Nederlands Jeugdinstituut en Defense for Children sinds 2011 jaarlijks de Mulock Houwer-lezing. Pro Juventute en Canon Zorg voor de Jeugd Nederland ondersteunen dit initiatief.

Pers

Ben je journalist? Dan kun je:

  • je vraag stellen via pers@nji.nl
  • bellen met 030 - 23 06 349 (maandag tot en met vrijdag tussen 8.30 en 17.00 uur)
  • bellen met 06 - 25 66 07 57 (maandag tot en met donderdag tussen 8.30 en 17.00 uur)