'Situatie jeugdbescherming blijft zorgelijk'

Een derde van de problemen en incidenten rond kinderen en gezinnen met jeugdbescherming heeft deels te maken met de crisis in de jeugdbeschermingsketen. Daardoor zijn er nog steeds lange wachtlijsten. De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd blijft zich zorgen maken over de jeugdbescherming, schrijft zij in haar overzicht Signalen Jeugdbeschermingsketen.

De inspectie analyseerde 135 meldingen van calamiteiten en geweldsincidenten in de eerste helft van 2023 waarbij een van de organisaties in de jeugdbeschermingsketen betrokken was: een gecertificeerde instelling voor jeugdbescherming, Veilig Thuis of de Raad voor de Kinderbescherming. Het overgrote deel van de meldingen ging over fysiek of seksueel grensoverschrijdend gedrag tussen jongeren onderling of met een zorgverlener. Verder waren er meldingen over de kwaliteit van en de toegang tot hulp.

Bij het ontstaan van de problemen en incidenten speelt de druk op de jeugdbeschermingsketen een rol, denkt de inspectie. Er is te weinig passende hulp beschikbaar, er zijn veel wisselingen van personeel en er is onvoldoende deskundigheid.

Onvoldoende gehoord

De inspectie analyseerde ook 194 signalen die binnenkwamen bij het Landelijk Meldpunt Zorg. Daaruit blijkt dat jongeren en ouders zich vaak onvoldoende gehoord en begrepen voelen. Ze hebben bijvoorbeeld te weinig contact met de zorgverlener, ze krijgen te vaak een andere zorgverlener, of ze hebben een conflict met de zorgverlener. Ook krijgen ze soms geen passende hulp.

De inspectie ziet een verband tussen de meldingen en de personeelsproblemen in de jeugdbescherming en de jeugdhulp. Er is onderbezetting, personeel is nieuw of nog niet genoeg ingewerkt, of het personeel sluit niet aan bij de doelgroep. Ook is er regelmatig te weinig afstemming tussen hulpverleners en is niet altijd duidelijk welke hulpverlener de regie heeft. Verder hebben medewerkers lang niet altijd genoeg ruimte voor reflectie.

Geen vaste jeugdbeschermer

De inspectie signaleert dat nog steeds ongeveer 1.600 kinderen geen vaste jeugdbeschermer hebben. Wel is dat aantal licht gedaald in vergelijking met een half jaar geleden. Het gaat hierbij om kinderen die ernstig in hun ontwikkeling worden bedreigd, benadrukt de inspectie. Ze wijst erop dat de overheid verantwoordelijk is voor de bescherming van deze kinderen.

Sinds 2023 publiceert de inspectie de signalen die zij ontvangt over problemen in de jeugdbescherming in het overzicht Signalen Jeugdbeschermingsketen. Dat blijft zij doen zolang de crisis in de keten voortduurt.

Bericht Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd Signalen Jeugdbeschermingsketen oktober 2023

Wil je elke week een overzicht van ons nieuws voor en over het jeugdveld? Meld je aan voor onze gratis Nieuwsbrief Jeugd.