'Signaleer en behandel eetstoornis eerder'

Om eetstoornissen te voorkomen, eerder te herkennen en sneller te behandelen, is er een landelijk uniforme aanpak nodig. Ook is het belangrijk de mentale weerbaarheid van kinderen en jongeren te vergroten. Dat schrijft de Gezondheidsraad in een advies.

Gemiddeld duurt het vier jaar voor iemand met een eetstoornis passende hulp krijgt. Dit komt volgens de raad mede door een gebrek aan kennis bij jongeren, hun ouders en professionals, lange wachtlijsten en een versnipperd zorgaanbod.

Naast een landelijk uniforme aanpak met onder meer een kennisinfrastructuur voor scholing en bovenregionale samenwerking, is er meer onderzoek nodig. Vooral op het gebied van vroege herkenning van eetstoornissen, effectieve interventies en samenloop met andere ziekten is er nog te weinig kennis. Meer kennis kan ervoor zorgen dat jongeren zelf eerder beseffen dat ze ziek zijn en dat hun omgeving het sneller opmerkt.

Zelfvertrouwen en mediawijsheid

Om de mentale weerbaarheid van kinderen en jongeren te vergroten is het belangrijk om het zelfvertrouwen maar ook de mediawijsheid van kinderen en jongeren te verbeteren. Door onderliggende algoritmes blijven zij vaak hangen in sociale netwerken van bijvoorbeeld fitgirls, bekende modellen en pro-ana, een beweging die anorexia nervosa als leefstijl promoot. Als kinderen en jongeren leren om verantwoord, veilig en kritisch om te gaan met beeldvorming in de media heeft dat een positieve invloed op hun zelfvertrouwen, aldus de raad.

Hoe eerder hoe beter

Hoe eerder een eetstoornis bij kinderen en jongeren herkend wordt, hoe groter de kans op herstel. Een goed screeningsinstrument is daarom van groot belang. Winst in de vroege behandeling is eveneens te behalen met een laagdrempelig behandelaanbod dat direct na de diagnose kan worden ingezet. Dat voorkomt dat klachten erger worden en helpt de wachttijd voor specialistische behandeling te overbruggen of een behandeling zelfs overbodig te maken.

Bron: Gezondheidsraad

Meer informatie

Bericht GezondheidsraadAdvies Gezondheidsraad

Lees ook