Schoolsluiting had vooral sociale impact

Inhoudelijke leerachterstanden die leerlingen hebben opgelopen tijdens de coronacrisis vallen mee. Op sociaal-emotioneel gebied zijn er vaak wel achterstanden. Dat blijkt uit onderzoek van de Onderwijsinspectie naar de gevolgen van zestien maanden corona voor het onderwijs.

Scholen legden tijdens de coronacrisis vooral de focus op de cognitieve basisvaardigheden, zoals taal en rekenen. De inspectie ziet dan ook minder zorgen over leerachterstanden dan aan het begin van de pandemie werd verwacht. Dat geldt voor alle sectoren, van primair tot hoger onderwijs.

Tijdens de coronacrisis kregen andere aspecten van het onderwijs echter minder aandacht. De focus op cognitieve vaardigheden zorgde bij veel leerlingen voor achterstanden op sociaal-emotioneel gebied. Ook waren er minder praktijklessen en vervielen stages in het voortgezet onderwijs en het mbo. Daardoor was er vaak minder ruimte voor beroepspraktijkvorming.

Oudere leerlingen en studenten ondervinden meer hinder van de pandemie dan jonge leerlingen, constateert de Onderwijsinspectie. Door schoolsluitingen hadden studenten vaker onderwijs op afstand. Hierdoor hadden zij meer problemen met motivatie, concentratie en mentaal welbevinden. Dit benadrukt volgens de inspectie het belang van fysiek onderwijs, ook om de verbinding tussen leerlingen en studenten te behouden.

Chaja Deen van het Nederlands Jeugdinstituut benadrukt het belang van een goede analyse om in beeld te brengen hoe het met de eigen leerlingen gaat. ‘Het is natuurlijk goed nieuws dat er gemiddeld geen grote leerachterstanden zijn ontstaan, maar voor bijvoorbeeld leerlingen met een ondersteuningsbehoefte of een complexe thuissituatie ligt dat anders. De gewenste inzet op sociaal-emotionele ontwikkeling en mentaal welbevinden voor de komende periode, afgestemd op de situatie van leerlingen, school en ouders, wordt ook in dit onderzoek geagendeerd. De bevindingen sluiten daarmee aan op eerder onderzoek dat het NJi heeft gedaan.’

Bron: Onderwijsinspectie

Meer informatie

Bericht Onderwijsinspectie

Interventies gericht op het welbevinden en de sociaal-emotionele ontwikkeling van leerlingen

Lees ook