Onderwijsraad: Maak NPO structureel

De Onderwijsraad adviseert de regering het Nationaal Programma Onderwijs (NPO) te verbinden aan structurele investeringen in het onderwijs en dit vast te leggen in het nieuwe regeerakkoord.

De Onderwijsraad wil dat het nieuwe kabinet het coronagerelateerde herstelprogramma gebruikt om het onderwijs duurzaam te verbeteren. De beperkte looptijd van het NPO en het eenmalige karakter van de investering van 8,5 miljard euro zijn daarbij een beperking.

De nieuwe regering moet structurele investeringen en langetermijnbeleid voor het onderwijs vastleggen in het regeerakkoord, adviseert de Onderwijsraad. Zo is het nodig het tekort aan leraren en schoolleiders aan te pakken. Ook moet de kwaliteit van het onderwijs verbeteren en moet kansenongelijkheid in het onderwijs verminderen. Verder is het nodig structureel te investeren in een kennisinfrastructuur. En er is een lokaal offensief nodig om jongeren perspectief te bieden.

Lokaal offensief

Voor dat lokale offensief heeft het onderwijs de gemeente nodig, vertelt Bas Wijnen van het Nederlands Jeugdinstituut. 'Samenwerken met veel verschillende partijen gaat niet vanzelf. De gemeente kan de andere partijen betrekken die de school nodig heeft, zoals culturele instellingen, sportverenigingen, de scouting, de jeugdgezondheidszorg en het jongerenwerk. Het is niet vanzelfsprekend dat al die partijen dezelfde doelen nastreven. De gemeente heeft het gezag om te zeggen: gezien de huidige situatie moeten we samen aan dit doel werken. Als je bijvoorbeeld weet dat veel kinderen in de gemeente zich eenzaam voelen, kun je daar op school aandacht aan besteden en stimuleren dat meer kinderen lid worden van een vereniging.'

Monitoring

'Als veel partijen werken aan dezelfde doelen, zijn er afspraken nodig over hoe je samen doelgericht aan hetzelfde werkt, én hoe je de voortgang in beeld krijgt via monitoring. Ik roep gemeenten op om een deel van hun NPO-budget in te zetten om de jeugdmonitoring te versterken.'

Bron: Onderwijsraad; Nederlands Jeugdinstituut