Effect van corona op jeugd, gezin en jeugdveld

Een literatuuroverzicht

Hoe gaat het met de jeugd? Dat is de hoofdvraag waarop het NJi met deze overzichtsstudie van de ontwikkelingen in coronatijd een antwoord probeert te vinden. De aanleiding is dat het NJi heeft gemerkt dat er grote behoefte is aan een meer feitelijk, met onderzoek ondersteund overzicht van de gevolgen van de pandemie voor de jeugd.

Om dat overzicht te krijgen, zijn publicaties van Nederlandse wetenschappelijke studies, peilingen, enquêtes en analyse van bestaande registraties uit de periode maart 2020 tot en met maart 2021 bekeken; een verzameling van 128 bronnen.

Omslag Effect van corona op jeugd, gezin en jeugdveld
Titel: 
Effect van corona op jeugd, gezin en jeugdveld. Een literatuuroverzicht
Auteur: 
Nederlands Jeugdinstituut
Jaar van uitgave: 
Omvang: 
101 pagina's
Downloads of bestelmogelijkheid: 

Download de publicatie