Schaarse jeugdhulp: wie krijgt voorrang?

De druk op de specialistische jeugdhulp is groot en wachtlijsten zijn lang. Hoe bepaal je wie direct wordt geholpen? En wie moet juist langer wachten? Het NJi brengt in een nieuwe publicatie de belangrijkste dilemma's in beeld met inzichten, inspiratie en praktische handvatten.

Professionals, organisaties en gemeenten staan voor de lastige opgave om te bepalen welk kind en welk gezin voorrang moeten krijgen op hulp. Of wie juist langer moet wachten. Met de handreiking 'Afwegingen bij de inzet van schaarse jeugdhulp' wil het NJi deze zoektocht ondersteunen. We zetten op een rij wat belangrijk is bij het maken van deze keuzes. Met kennis uit de wetenschap en praktijk dragen we bij aan betere oplossingen.

Complexe praktijk

De verwachting en hoop is dat er eenvoudige, algemeen geldende antwoorden te vinden zijn om dit probleem op te lossen. Maar hoe aantrekkelijk en goedbedoeld ook, eenduidige kaders en eenvoudige stappenplannen blijken weinig effectief. Zoals het idee om kinderen in de jeugdbescherming altijd voorrang te geven. Dit doet geen recht aan de complexe praktijk. Samen zijn professionals, organisaties en gemeenten op zoek naar zo goed mogelijke oplossingen voor gezinnen met ingewikkelde problemen. Geen gezin is hetzelfde en maatwerk is dan ook altijd nodig.

Steun van gemeenten

Een professionele afweging is nodig om te bepalen wie voorrang krijgt op specialistische jeugdhulp. Maar professionals kunnen dit niet alleen. Zij hebben een moeilijke taak. Zij hebben daarom de steun van gemeenten en organisaties nodig. Er is ruimte nodig om met elkaar te kunnen overleggen, creatieve oplossingen te bedenken en deze oplossingen te realiseren. Gemeenten moeten zorgen voor verbinding tussen afdelingen. Hierdoor wordt het inzetten van bijvoorbeeld schuldsanering en volwassenzorg makkelijker.

Versterken van het dagelijkse leven

Specialistische jeugdhulp kan een belangrijke bijdrage leveren aan gezinnen met ingewikkelde problemen. Maar specialistische zorg is niet altijd nodig. Juist het inzetten op het versterken van het dagelijkse leven en de basiszekerheid is belangrijk. Bijvoorbeeld door te zorgen voor passende huisvesting, het versterken van het netwerk van gezinnen en het aansluiten bij een sport- of muziekvereniging.

Meer informatie

Afwegingen bij de inzet van schaarse jeugdhulp

Wil je elke week een overzicht van ons nieuws voor en over het jeugdveld? Meld je aan voor onze gratis Nieuwsbrief Jeugd.

Pers

Ben je journalist? Dan kun je:

  • je vraag stellen via pers@nji.nl
  • bellen met 030 - 23 06 349 (maandag tot en met vrijdag tussen 8.30 en 17.00 uur)
  • bellen met 06 - 25 66 07 57 (maandag tot en met donderdag tussen 8.30 en 17.00 uur)