'Rekenniveau voortgezet onderwijs te laag'

Veel leerlingen in de onderbouw van het voortgezet onderwijs hebben een te laag reken- en wiskundeniveau. Dat beperkt hun toekomstmogelijkheden, stelt de Inspectie van het Onderwijs.

In de peiling Rekenen en Wiskunde voortgezet onderwijs 2021-2022 brengt de Onderwijsinspectie voor het eerst op grote schaal de vaardigheden in kaart van leerlingen aan het eind van het tweede leerjaar. Ook is onderzocht hoe scholen werken aan het bevorderen van de reken- en wiskundevaardigheden van hun leerlingen.

72 procent van de leerlingen op het niveau vmbo-basis/kader had aan het einde van het tweede leerjaar het gewenste reken- en wiskundeniveau nog niet gehaald. Bij de havo- en vwo-leerlingen haalde 20 procent het voor hen gewenste niveau niet. Dat maakt het moeilijk om hun diploma te halen en door te stromen naar een vervolgopleiding. Ook kan het ten koste gaan van hun vaardigheid om later zelfstandig te functioneren in de samenleving.

Mbo-opleiding afronden

Het is de bedoeling dat vmbo-leerlingen uiteindelijk het zogenaamde referentieniveau 2F behalen. Dat is nodig om uiteindelijk met succes een mbo-opleiding af te ronden. Een leerling kan dan bijvoorbeeld een liniaal goed aflezen en maten omrekenen. Om van havo en vwo door te stromen naar het hoger onderwijs is referentieniveau 3F nodig.

Veel leerlingen zeggen dat hun docent helder lesgeeft. Maar ook vinden ze de lessen rommelig. Bovendien vinden ze het vak niet leuk en zien ze het nut niet altijd. Scholen met een breed onderwijsaanbod en scholen voor havo en vwo doen iets meer moeite om de interesse van leerlingen voor wiskunde te bevorderen dan scholen voor praktijkonderwijs en vmbo. Havo- en vwo-scholen stimuleren bijvoorbeeld de professionele ontwikkeling van docenten of geven leerlingen informatie over wiskunde-gerelateerde vervolgopleidingen en beroepen.

Meer lestijd

De experts waar de Onderwijsinspectie mee sprak, adviseren de scholen meer lestijd te besteden aan rekenen en wiskunde. Ook kan de kwaliteit van de lessen verbeteren. Verder is het nodig de aansluiting tussen het primair en het voortgezet onderwijs te verbeteren.

Bron: Inspectie van het Onderwijs

Bericht OnderwijsinspectieRapport Peil.Rekenen en Wiskunde

Wil je elke week een overzicht van ons nieuws voor en over het jeugdveld? Meld je aan voor onze gratis Nieuwsbrief Jeugd.