Leesvaardigheid in Nederland slechter

De leesvaardigheid van Nederlandse leerlingen van 15 jaar is verslechterd. In 2022 haalde een derde van de leerlingen het gevraagde leesniveau niet, in 2018 was dit nog een kwart. Dat blijkt uit het internationale onderzoek PISA, dat wereldwijd de vaardigheden van 15-jarigen meet.

Volgens de onderzoekers van PISA haalt een derde van de Nederlandse leerlingen niet het niveau dat nodig is om goed mee te doen op school en in de maatschappij. Ze lopen zelfs het risico laaggeletterd het onderwijs te verlaten. Van de veertien Europese landen die aan het onderzoek meedoen, scoort alleen Griekenland lager dan Nederland op leesvaardigheid.

Schoolsluitingen

Niet alleen Nederlandse 15-jarigen zijn achteruitgegaan, ook in andere landen presteren leerlingen minder goed dan in 2018. Volgens PISA is dit onder meer te verklaren door de schoolsluitingen tijdens de coronapandemie. Ruim de helft van de onderzochte Nederlandse leerlingen zegt dat zij destijds achterliepen met hun schoolwerk. Ook voelde 30 procent van de 15-jarigen zich tijdens de schoolsluitingen eenzaam. Bij vmbo-basisleerlingen speelde dit het meest.

Zorgen

'Dit onderzoek onderstreept de zorgen die er al zijn over de ontwikkeling en de kansen van kinderen', zegt Eva de Jong van het NJi. 'De ingrijpende veranderingen en ongelijkheden in de samenleving vragen om extra aandacht voor de volgende generaties. Daarom is het juist nu belangrijk om aandacht te hebben voor de kwaliteit van het onderwijs.'

Minder regeldruk

'We zien dat er op dit moment al veel op scholen afkomt, zoals prestatiedruk. Maar er spelen ook allerlei maatschappelijke problemen waarvan we willen dat het onderwijs die oppakt, terwijl scholen al kampen met een lerarentekort. Het is belangrijk dat scholen ontwikkelruimte en vertrouwen krijgen en er minder regeldruk is, zodat ze meer tijd en aandacht kunnen besteden aan goed onderwijs. Per slot van rekening zijn scholen een belangrijk onderdeel van de pedagogische omgeving waarin onze kinderen zich ontwikkelen tot veerkrachtige, actieve en zelfstandige volwassenen.'

Bron: PISA Nederland; RTL Nieuws; NOS.nl

PISA-onderzoekBericht RTL NieuwsBericht NOS.nl

Wil je elke week een overzicht van ons nieuws voor en over het jeugdveld? Meld je aan voor onze gratis Nieuwsbrief Jeugd.