Leesvaardigheid basisschoolleerling gedaald

De leesvaardigheid van leerlingen in het basisonderwijs is gedaald ten opzichte van tien jaar geleden. In het speciaal basisonderwijs is de daling nog iets sterker dan in het basisonderwijs. Dat blijkt uit de nationale peiling Leesvaardigheid van de Onderwijsinspectie.

Niveau 2F is het vastgestelde streefniveau voor leerlingen die het basisonderwijs verlaten en het minimale niveau om te kunnen meedoen in de maatschappij. De ambitie is dat 65 procent van de leerlingen dit niveau beheerst aan het einde van het primair onderwijs. Uit de peiling blijkt dat in het speciaal basisonderwijs 7 procent van de leerlingen dat niveau 2F haalt. In het basisonderwijs geldt dit voor 50 procent.

De ambitie dat 85 procent van de leerlingen aan het einde van het primair onderwijs ten minste niveau 1F beheerst, wordt alleen in het basisonderwijs gehaald.

Rijke teksten

Een meerderheid van de leerkrachten integreert begrijpend lezen al regelmatig in andere vakken. Dit kan volgens de Onderwijsinspectie nog meer vruchten afwerpen als ze daarbij meer zogenoemde rijke teksten gebruiken. Dit zijn teksten over herkenbare thema's, met een duidelijke structuur en origineel taalgebruik. Rijke teksten stimuleren de taal- en denkontwikkeling van leerlingen en dragen bij aan hun woordenschat-, lees- en schrijfontwikkeling.

Ook moet er een gezamenlijke, brede aanpak voor leesontwikkeling komen om jonge kinderen en hun ouders al vroeg te bereiken en leerlingen blijvend te motiveren om te lezen. Daarvoor is het nodig dat scholen samenwerken met gemeenten, consultatiebureaus, bibliotheken en andere organisaties.

Bron: Inspectie van het Onderwijs

Meer informatie

Bericht Inspectie van het OnderwijsPeil. Leesvaardigheid einde (speciaal) basisonderwijs 2020-2021