Ouders positief over relatie met school

De meeste ouders vinden dat de samenwerking met de school van hun kinderen verbeterd is. Ook zijn ze overwegend positief over het contact met leraren. Dat blijkt uit de Staat van de Ouder, een jaarlijkse publicatie van Ouders & Onderwijs over wat ouders vinden van het Nederlandse onderwijs.

De relatie tussen ouders en scholen is al jaren positief. Ruim driekwart van de ouders beoordeelt deze relatie als goed of zeer goed, zowel in het basis- als het voortgezet onderwijs. Ook over het contact met leraren zijn ouders tevreden. Daarbij is er wel een duidelijk verschil tussen basis- en voortgezet onderwijs. In het basisonderwijs zegt 84 procent van de ouders goed contact te hebben met de leraren van hun kind, terwijl dit voor het voortgezet onderwijs 63 procent is.

Samenwerking helpt leerlingen floreren

'Het is goed nieuws dat de meeste ouders positiever zijn dan tien jaar geleden over het contact met de leraar of mentor', zegt Chaja Deen van het NJi. 'Minder drempels en een gelijkwaardige samenwerking tussen thuis en school helpt leerlingen floreren. Dat is voor alle kinderen en jongeren belangrijk, maar vooral ook als er haperingen zijn bij het leren en ontwikkelen. Dan is het belangrijk dat er al eerder een vertrouwensrelatie is ontstaan. Zo kunnen ouders en school samen met de leerling onderzoeken wat er nodig is om de situatie voor de leerling te verbeteren.'

'Dat het contact tussen school en ouders in het basisonderwijs intensiever is dan in het voortgezet onderwijs lijkt logisch. Toch is het juist ook in het voortgezet onderwijs belangrijk dat dit contact tot stand komt en bestaat uit meer dan alleen het delen van cijfers en de voortgang van de leerling. Als een leerling problemen heeft, bijvoorbeeld met motivatie, kan een goede samenwerking tussen ouders en school eraan bijdragen dat de leerling gewoon naar school blijft gaan.'

Meer aandacht voor ouderbetrokkenheid mbo 

Ouders van mbo-studenten vinden dat ze nog te veel op afstand worden gehouden. Ook als een student zelf wil dat ouders betrokken worden. Ten opzichte van hun leeftijdsgenoten op de havo en het vwo wordt van mbo'ers veel eerder meer zelfstandigheid verwacht.

Deen: 'Het is positief dat het rapport meer aandacht vraagt voor de samenwerking met ouders in het mbo. Meer dan 30 procent van de mbo-studenten is namelijk nog minderjarig. Maar ook als je meerderjarig bent, kun je de steun van je ouders goed gebruiken.'

Meer informatie

Bericht Ouders & OnderwijsDe Staat van de Ouder

Wil je elke week een overzicht van ons nieuws voor en over het jeugdveld? Meld je aan voor onze gratis Nieuwsbrief Jeugd.