Organisatie start massaclaim falen jeugdzorg

Jeugdzorgorganisaties doen onzorgvuldig onderzoek bij uithuisplaatsingen en ondertoezichtstellingen en komen zo hun wettelijke verplichtingen niet na, stelt het SamenWerkingsVerband van Ouders met Jeugdzorg. Het samenwerkingsverband wil de organisaties en de Staat voor de rechter dagen.

Het gaat om de organisaties Veilig Thuis, de Raad voor de Kinderbescherming en de gecertificeerde instellingen. Zij verzaken volgens de oprichters van het samenwerkingsverband hun plicht om in rapportages en verzoekschriften relevante feiten volledig en naar waarheid aan te voeren.

De Staat zou op zijn beurt slecht toezicht houden op de deze organisaties, falend beleid hanteren en ingaan tegen het Verdrag inzake de Rechten van het Kind. Daarin staat onder meer dat de overheid moet waarborgen dat een kind niet wordt gescheiden van de ouders, tenzij het strikt noodzakelijk is.

Het is sinds 2020 wettelijk mogelijk voor gedupeerden om zich te verenigen in een claimstichting en naar de rechter te stappen. Het samenwerkingsverband wil bij tienduizend aanmeldingen voor de massaclaim naar de rechter om een schadevergoeding te eisen.

Bron: AD

Meer informatie

Bericht ADMassaclaimjeugdzorg.nl

Lees ook