Online wereld vraagt pedagogische aandacht

De digitale wereld is geen apart leefdomein, maar een integraal onderdeel van het leven van kinderen en jongeren. Daarom vraagt de digitale wereld pedagogische aandacht, schrijft het Nederlands Jeugdinstituut in een bijdrage aan het rondetafelgesprek op 13 april van de Commissie voor Digitale Zaken van de Tweede Kamer.

In de bijdrage geeft het NJi een overzicht van wat wel en niet bekend is over het effect van de digitale wereld op kinderen en jongeren. Digitale media dragen bij aan de vervulling van hun ontwikkelingsbehoeften, zo blijkt. Er is geen eenduidig antwoord op de vraag of mediagebruik een positief of negatief effect heeft. Dat kan voor iedereen anders zijn. Wel is bekend dat de digitale wereld bestaande problemen kan versterken.

Verder is bekend dat het risico op problemen groter is bij kinderen die onvoldoende begeleiding krijgen bij hun mediagedrag. En bij tieners werkt een actieve media-opvoedstijl die de autonomie ondersteunt beter dan het gebruik van media verbieden.

Het NJi geeft in de bijdrage aanbevelingen voor mediabeleid. Zie bijvoorbeeld de digitale en fysieke omgeving niet als twee aparte beleidsterreinen. Zorg dat de sociale en fysieke omgeving voor kinderen en jongeren aantrekkelijk en gastvrij is, zodat ze ook buiten de digitale wereld kunnen ontspannen. En gebruik de kennis van kinderen, jongeren en ouders over de invloed van digitale technologie op hun leven.

Meer informatie

Position paper NJi Digitale technologie

Pers

Ben je journalist? Dan kun je:

  • je vraag stellen via pers@nji.nl
  • bellen met 030 - 23 06 349 (maandag tot en met vrijdag tussen 8.30 en 17.00 uur)
  • bellen met 06 - 25 66 07 57 (maandag tot en met donderdag tussen 8.30 en 17.00 uur)