Jongerenwerker Bianca: 'Ook online moet je aanwezig zijn'

Jongeren zijn meer online dan ooit. Ze brengen een groot deel van hun tijd door op sociale media. Dit brengt voor het jongerenwerk extra uitdagingen met zich mee. 'Het is niet meer voldoende om alleen offline aanwezig te zijn', vertelt Bianca Boender, jongerenwerker en oprichter van de website You!nG. 'Het is belangrijk dat jongerenwerkers weten wat er in de online leefwereld van jongeren speelt, daar aanwezig zijn en jongeren begeleiden.' 

Sommige jongeren zijn meer online aanwezig dan op straat
Bianca, jongerenwerker

Ken de donkere steegjes online 

Dagelijks staat Boender in contact met jongeren. Niet alleen tijdens haar werk maar ook thuis, waar ze samen met haar man voor elf kinderen zorgt, waaronder biologische, adoptie- en pleegkinderen. 'Als ouder, opvoeder en jongerenwerker wil je jongeren beschermen. Buiten zorg je dat jongeren niet zomaar in donkere steegjes komen. Maar ik vind dat je ook online de donkere steegjes moet kennen, jongeren hiervoor moet waarschuwen en ze begeleiden.'  

Discord, BeReal, Snapchat, TikTok. Noem een socialemediaplatform en Boender kent het. Maar dat niet alleen, ze is ook overal aanwezig. 'Als je jongeren begeleidt moet je de verschillende socialemediakanalen niet alleen kennen maar ook weten hoe je het gebruikt en wat er speelt.'

Vind je dit lastig? Dan kun je volgens Boender het beste aan jongeren zelf vragen hoe het werkt. 'Vraag wat de trends zijn en welke hashtags er viral gaan. Jongeren zijn op de hoogte, dus maak gebruik van hun online talenten.'

Ben daar waar jongeren zijn: offline én online 

Wanneer jongerenwerkers alleen offline aanwezig zijn, kunnen ze volgens Boender belangrijke dingen missen. 'Maak altijd online verbinding. Je moet daar zijn waar de jongeren zijn. Kom je een jongere tegen in de wijk of bij een jongerencentrum? Vraag dan om hun telefoonnummer, Snapchat of Instagram. Sommige jongeren zijn meer online aanwezig dan op straat. Online kan je dan zien hoe het met de jongere gaat en kun je makkelijk contact leggen.' 

'Ik geloof vooral in de kracht van de combinatie van online en offline contact', vervolgt Boender. Als voorbeeld vertelt ze over een collega-jongerenwerker die op Instagram zag dat de moeder van een jongere was overleden. 'Ze stuurde de jongere een privébericht met de vraag hoe het ging. Door dat gesprek online, hebben ze uiteindelijk in het echt afgesproken en heeft de jongerewerker haar geholpen in het rouwproces.'  

Laat zien dat sociale media inspirerend kunnen zijn.

Ga met jongeren in gesprek over de online leefwereld 

Online gebeuren soms ook vervelende dingen. Boender vindt het belangrijk dat jongerenwerkers hierover met jongeren in gesprek gaan. 'Bij You!nG hebben we hiervoor een aantal hulpmiddelen ontwikkeld. Zoals een schema Think before you post. Daarmee kun je samen met jongeren kijken of het wel, of niet, handig is om een bericht online te plaatsen. Maar ook een fake news checklist waarmee je jongeren leert nepnieuws te herkennen.' 

Om jongeren online weerbaarder en sterker te maken, heeft Boender samen met andere professionals een escape spel ontwikkeld. Met dit spel gaan ze langs scholen en festivals. In het spel kom je tot de ontdekking dat een meisje genaamd Yara online iets heeft gedaan wat van invloed is op haar leven. Binnen 60 minuten moeten jongeren ontdekken wat er aan de hand is en kijken of ze haar kunnen redden. 'Achteraf praten we met de jongeren over sociale media: onder andere over de gevaren, de leuke kanten, fake news, catfishing, grooming en sexting.' 

Benadruk hoe leuk sociale media is 

Maar er gebeuren vooral ook erg veel leuke dingen online. Boender: 'Laat zien dat sociale media inspirerend kunnen zijn, vier leuke momenten en probeer een rolmodel te zijn voor de jongeren waar je mee werkt. Als we ervan uit kunnen gaan dat jongeren online negatief beïnvloed kunnen worden, kunnen ze ook positief beïnvloed worden!' 

Foto Nick van Hummel

Nick van Hummel

adviseur en onderzoeker