Online campagne tegen kindermishandeling

De online preventiecampagne Time-out vestigt sinds 18 oktober de aandacht op huiselijk geweld tegen kinderen en jongeren. De campagne is ontwikkeld door Veilig Thuis, De Kindertelefoon en het programma Geweld hoort nergens thuis. 

De Time-outcampagne is gericht op jongeren en hun ouders. Uitgangspunt zijn herkenbare situaties, zoals jongeren die niet naar huis durven of ouders die thuis schelden of schreeuwen tegen gezinsleden. Daarbij is de boodschap: ‘Het kan zo niet langer. Neem een stap terug. Praat er met iemand over of vraag hulp of advies bij een instantie.’ 

Voor hulp en advies verwijst de campagne naar De Kindertelefoon en Veilig Thuis. Een time-out nemen kunnen jongeren en ouders ook doen door bijvoorbeeld tot tien te tellen, een ommetje te maken, of te praten met een vertrouwde vriend of buur. 

Week tegen Kindermishandeling 2021 

De campagne Time-out duurt tot 12 december. Daardoor is er een gedeeltelijk overlap met de Week tegen kindermishandeling 2021, die plaatsvindt van 15 tot en met 22 november. Het thema van die week is ‘... dichterbij dan je denkt’, met als doel het besef te vergroten dat kindermishandeling ook dichtbij kan plaatsvinden, soms dichterbij dan je denkt. De Week roept op tot bewustwording, zelfreflectie, en het openen van je ogen voor kindermishandeling. 

Een thema van iedereen 

Het thema ‘... dichterbij dan je denkt’ kan door iedereen anders ingevuld worden: professionals, organisaties, ouders, ervaringsdeskundigen, daders en anderen. Voor slachtoffers geldt bijvoorbeeld ‘Hulp, dichterbij dan je denkt’. Voor mensen in de omgeving van een kind met vermoedens van kindermishandeling is de oplossing soms dichterbij dan ze denken. 

Bron: Ministerie van VWS; Week tegen Kindermishandeling 

Meer informatie 

Bericht VWS

Time-out-toolbox voor gemeenten en regio’s 

Website Week tegen Kindermishandeling 

Lees ook