OMT: Voorlopig geen maatregelen op scholen

Ondanks de oplopende coronabesmettingen onder kinderen wil het OMT voorlopig geen beperkende maatregelen in het primair en voortgezet onderwijs. Dat staat in een brief aan de Tweede Kamer met het laatste OMT-advies.

Het OMT baseert zijn besluit op het toenemend wetenschappelijk bewijs dat de sociale en cognitieve ontwikkeling van kinderen gevaar loopt als zij niet naar school kunnen. Om de schoolgang blijvend mogelijk te maken benadrukken het kabinet en het OMT hoe belangrijk het is dat iedereen de basismaatregelen naleeft, ook in het onderwijs.

Concreet betekent dat een extra uitwerking van de basismaatregelen die al gelden. Zo werkt onderwijspersoneel thuis, behalve degenen die onderwijs geven. Vieringen vinden plaats zonder externe aanwezigen en ouders of verzorgers komen niet in de school. Volwassenen houden onderling anderhalve meter afstand van elkaar.

Daarnaast blijft iedereen met klachten thuis totdat er een negatieve testuitslag is en gaat iedereen in quarantaine als een huisgenoot of ander nauw contact positief is getest. Het OMT geeft ook het dringende advies aan personeel in het primair onderwijs en leerlingen en personeel in het voortgezet onderwijs om twee keer per week preventief een zelftest te gebruiken.

‘Het is goed dat de kennis over de effecten van het coronabeleid op kinderen en jongeren wordt meegewogen bij de besluiten over de coronamaatregelen’, aldus Anita Kraak van het Nederlands Jeugdinstituut.

Bron: Ministerie van VWS

Meer informatie

Kamerbrief met OMT-advies en kabinetsreactieNJi-publicatie Naar school in tijden van coronaNJi-publicatie Naar gezamenlijke veerkracht en kansen voor iedereenNJi-publicatie Jongvolwassenen, de koplopers voor de maatschappij van de toekomst