Nieuwe coronamaatregelen van kracht

Sinds zondag 28 november gelden nieuwe coronaregels. Met de ingestelde ‘avondlockdown’ moet om 17.00 uur vrijwel alles dicht. Wel kunnen alle scholen open blijven, zodat leerlingen fysiek onderwijs kunnen volgen. Met de maatregelen wil het demissionaire kabinet het aantal coronabesmettingen omlaag krijgen.

De zogenoemde ‘avondlockdown’ betekent dat horeca, bioscopen, theaters, musea en pretparken om 17.00 uur moeten sluiten. Ook sportscholen en amateurverenigingen moeten om 17.00 uur dicht. Dit heeft gevolgen voor kinderen en jongeren. Sport is voor hen niet alleen een manier om gezond en fit te blijven, maar ook een plek voor sociaal contact met leeftijdgenoten. Ook kinderen en jongeren kunnen ’s avonds niet meer sporten.

Scholen blijven open

Alle scholen kunnen gewoon open blijven. Wel moeten leerlingen vanaf groep zes in de gang een mondkapje dragen. Ook wordt geadviseerd dat docenten en leerlingen vanaf groep zes twee keer per week een zelftest doen. Het is positief dat leerlingen op locatie onderwijs kunnen blijven volgen. Uit onderzoek is gebleken dat het volgen van fysiek onderwijs van fundamenteel belang is voor jongeren en jongvolwassenen. Het is voor hen een belangrijke ontmoetingsplek en daarmee van groot belang voor hun mentaal welbevinden.

Effecten van coronabeleid

Anita Kraak van het Nederlands Jeugdinstituut vindt het goed dat kennis over de effecten van het coronabeleid op kinderen en jongeren is meegewogen bij de besluiten over de maatregelen. ‘Door de scholen open te houden, krijgen kinderen en jongeren ruimte voor wat ze nodig hebben voor hun ontwikkeling, zoals contact met leeftijdsgenoten en een omgeving waarin ze hun identiteit kunnen ontwikkelen. Het is belangrijk om op de korte termijn met kinderen en jongeren te kijken naar hoe zij vanuit hun perspectief kunnen bijdragen aan het verlagen van de besmettingscijfers. Door jongeren serieus te nemen, groeit hun vertrouwen in de toekomst. Dat draagt bij aan hun ontwikkeling tot participerende burger én aan een beleid dat op meer draagvlak kan rekenen.’

Bron: Ministerie van VWS; Ministerie van JenV

Meer informatie

VWS-overzicht van de coronamaatregelen

Lees ook