Nederlandse kinderen uiten klimaatzorgen bij de VN

De Nederlandse overheid doet te weinig aan het tegengaan van klimaatverandering en houdt onvoldoende rekening met de effecten voor kinderen en jongeren. Dat stellen kinderrechtenorganisaties in een bijeenkomst met leden van het VN-Kinderrechtencomité.

Ruim 70 procent van de Nederlandse kinderen en jongeren maakt zich zorgen om het klimaat. Meer dan hun ouders zijn zij bezorgd over de toekomst. Vooral zij krijgen in de toekomst te maken met de gevolgen van klimaatverandering. Het welzijn en de rechten van kinderen staan daarmee onder druk.

Kinderrechten

In het VN-Kinderrechtenverdrag staat dat ieder kind recht heeft op een gezonde leefomgeving. Nederland houdt te weinig rekening met de impact die klimaatverandering heeft op toekomstige generaties, stellen de kinderrechtenorganisaties, verenigd in het Kinderrechtencollectief. Volgens hen zou de Nederlandse overheid kinderrechten moeten integreren in het milieubeleid. Ook moeten kinderen en jongeren structureel worden betrokken bij de totstandkoming van klimaatbeleid, stelt het Kinderrechtencollectief.

Roep om actie

Afgelopen weekend liepen in Brussel tienduizenden mensen mee in een klimaatmars. Ze vroegen dringend om meer actie, aan de vooravond van de internationale klimaattop die eind oktober start in Glasgow. Ook in Nederland worden de komende tijd diverse klimaatmarsen georganiseerd.

Nieuwe informatie over jongeren en klimaat

'Dat 70 procent van de kinderen en jongeren zich zorgen maakt, blijkt ook uit onderzoek dat het Nederlands Jeugdinstituut heeft gedaan naar de betekenis van klimaatverandering voor het opgroeien en opvoeden', zegt Tom van Yperen van het Nederlands Jeugdinstituut.

'We hebben de resultaten van dit onderzoek gebundeld in een reeks nieuwe pagina's op onze website. Daar vind je informatie over de impact van klimaatverandering op kinderen en jongeren. Klimaatverandering roept bij hen vaak gevoelens van angst en somberheid op. Het onderwerp houdt dus niet alleen verband met fundamentele rechten, maar ook met het mentale welbevinden van kinderen en jongeren. Dit alles vraagt erom dat overheden de kwestie hoog op de agenda zetten en kinderen en jongeren bij klimaatbeleid betrekken.'

Bron: Save the Children; Kinderrechten.nl

Meer informatie

Lees ook