Nationale jeugdstrategie van start

Er komt een nationale jeugdstrategie waarbij jongeren inspraak krijgen in beleid over thema's die hun leven beïnvloeden. Dat maakte staatssecretaris Maarten van Ooijen van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) bekend in een brief aan de Tweede Kamer.

In 2023 vroeg de Tweede Kamer unaniem in een motie om een nationale jeugdstrategie. In reactie daarop heeft Van Ooijen samen met de Nationale Jeugdraad (NJR) nu een plan opgesteld.

De ontwikkeling van de nationale jeugdstrategie verloopt in twee fases. In de eerste fase wordt een representatieve jongerenregiegroep samengesteld die met jongeren uit het hele land belangrijke thema's en oplossingen voor jongeren ophaalt. Dat doet de NJR samen met andere jongerenorganisaties.

In de tweede fase is het aan het nieuwe kabinet om beslissingen te nemen over specifieke acties en hoe de jeugdstrategie in het beleid zal worden uitgevoerd.

Eindelijk op papier

'Hoewel het even heeft geduurd, is het mooi dat de jeugdstrategie er nu daadwerkelijk komt', zegt Robin Koper van het NJi. 'Eigenlijk is het vreemd dat we allerlei dingen beslissen over de toekomst van jongeren zonder naar hun ideeën te vragen. Terwijl juist zij met de gevolgen van bijvoorbeeld klimaatverandering en het woningtekort te maken krijgen. Met de jeugdstrategie is eindelijk op papier gezet hoe we jongeren kunnen betrekken en hun positie structureel verbeteren.'

Landen als Duitsland, België, Ierland en Litouwen betrekken jongeren al langer structureel bij beleidsvorming. 'We zien dat een jeugdstrategie daar concreet leidt tot veranderingen. Daar kan Nederland heel wat van leren.'

In hun schoenen staan

Volgens Koper is het bij een jeugdstrategie belangrijk om je aan te passen aan de leefwereld van jongeren. 'Luister niet alleen goed naar hen, maar ga ook in hun schoenen staan om te zien wat er speelt in hun leven. Bekijk hoe je wat zij belangrijk vinden een plek geeft in de beleidsvorming. En koppel dat ook aan hen terug.'

Meer informatie

Bericht ministerie van VWSKamerbrief over de jeugdstrategie

Wil je elke week een overzicht van ons nieuws voor en over het jeugdveld? Meld je aan voor onze gratis Nieuwsbrief Jeugd.