'Monitor welzijn tijdens en na een crisis'

Monitor bij een volgende pandemie niet alleen het aantal infecties en het gedrag van de bevolking, maar ook de invloed op het welbevinden. Dan is het mogelijk om in het beleid rekening te houden met nadelige effecten, zoals de verslechtering van het welzijn van de jeugd. Dat adviseert het Netwerk Gezondheidsonderzoek bij Rampen (Netwerk GOR).

Het Netwerk GOR heeft de balans opgemaakt van bijna drie jaar onderzoek naar de gevolgen van de coronapandemie. Een van de conclusies: de mentale gezondheid van jongeren is twee jaar na de laatste lockdown nog maar beperkt hersteld.

Aan het begin van de pandemie was de monitoring vooral gericht op de infecties en de medische gevolgen, en op het gedrag van de bevolking. De algemene gezondheid en het welzijn bleven onderbelicht. Inmiddels is bekend dat de pandemie en de nasleep ervan veel invloed had op de gezondheid en het welzijn van jongeren. Bij een volgende pandemie of andere crisis is het goed om vanaf het begin gezondheid en welzijn uitgebreid te monitoren en die kennis mee te nemen in de besluitvorming, aldus het Netwerk GOR.

Rust en tijd voor herstel

Jongeren zelf zien rust en tijd voor herstel als een oplossing voor hun mentale problemen. Bijvoorbeeld door minder prestatiedruk, meer zelfacceptatie en zingeving. Ook een gezonde leefstijl draagt volgens hen bij aan herstel: meer bewegen, minder middelengebruik, minder schermtijd. Verder denken jongeren dat erkenning van de invloed die de pandemie nog altijd op hen heeft kan helpen bij herstel. Dat kan door hen laagdrempelige ondersteuning te bieden en te zorgen dat zij daar op een veilige plek met elkaar over kunnen praten.

Niet alleen monitoren tijdens pandemie

Het monitoren van de mentale gezondheid van jongeren is volgens Thijs Tuenter van het NJi belangrijk, maar niet alleen tijdens een pandemie. 'Er zijn al wel jaarlijks peilingen onder groepen jongeren over probleemfactoren rond mentaal welzijn, maar structurele monitoring over beschermende factoren vindt nog onvoldoende plaats. Het zou mooi zijn als we zo ieder jaar een goed beeld krijgen van jongeren en wat hun welzijn ondersteunt. Bijvoorbeeld de relatie met hun ouders, hun ervaring op school of hoe ze zich voelen in hun wijk en online. In tijden van crisis kun je jaarlijks meten en vergelijken wat dat doet met de leefomgeving van jongeren en hun mentaal welbevinden.'

'Belangrijk daarbij is dat monitoren niet alleen gaat over cijfers, maar ook over luisteren naar en praten met jongeren. Zo krijg je niet alleen inzicht in waar ze tegenaan lopen, maar ook welke oplossingen zij zien. Monitoring moet je niet alleen doen óver jongeren, maar ook mét jongeren.'

Bericht RIVMIn de luwte van de coronapandemie: het belang van het monitoren van welzijn tijdens toekomstige pandemieën

Lees ook

Wil je elke week een overzicht van ons nieuws voor en over het jeugdveld? Meld je aan voor onze gratis Nieuwsbrief Jeugd.