Minder armoede door nieuwe maatregelen

Door de nieuwe maatregelen die het kabinet op Prinsjesdag heeft aangekondigd, zullen in 2023 minder kinderen opgroeien in armoede dan eerder voorspeld. Dat concludeert het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP).

Het kabinet trekt volgend jaar 17 miljard euro uit om de hoge inflatie en de stijgende energieprijzen deels te compenseren. Het is de bedoeling dat vooral mensen met een laag of middeninkomen daarvan profiteren. Het gaat bijvoorbeeld om een hoger minimumloon, hogere uitkeringen, hogere toeslagen en minder belastingen.

De extra maatregelen van het kabinet zorgen voor een vermindering van de totale armoede en de armoede onder kinderen. Een maand geleden verwachtte het Centraal Planbureau (CPB) nog dat volgend jaar 9,5 procent van de kinderen in Nederland zou leven in armoede. Op basis van de nieuwste gegevens denkt het SCP nu dat het gaat om 6,7 procent van de kinderen. Dat is minder dan in 2021 en 2022.

Bron: SCP

Bericht SCPMacro Economische Verkenning CPB