CPB: Meer kinderen groeien op in armoede

9,5 procent van de kinderen in Nederland leeft in 2023 in armoede. Dat is de verwachting van het Centraal Planbureau (CPB).

Door de hoge inflatie steeg het percentage kinderen in armoede al van 7,2 procent in 2021 naar 9,2 procent in 2022. Steeds meer huishoudens voelen de hoge inflatie in hun portemonnee, zegt het CPB. De inflatie komt vooral door de oorlog in Oekraïne en verstoringen door de coronacrisis.

Huishoudens hebben vooral last van de snel gestegen energieprijzen. Het CPB verwacht dat de prijs van gas volgend jaar licht daalt, maar toch ruim boven de prijs van de afgelopen jaren blijft. Ook de voedselprijzen stijgen. Tegelijkertijd nemen de lonen volgens het CPB 'opvallend weinig' toe.

Stress door geldzorgen

'Ouders krijgen veel stress door geldzorgen', zegt Ellen Donkers van het Nederlands Jeugdinstituut. 'Aan de financiën kun je als jeugdprofessional niets doen, maar je kunt er wel met ouders over praten. Ze voelen zich daardoor minder alleen.'

Juist professionals die regelmatig contact hebben met veel ouders, kunnen beginnende financiële problemen signaleren en ouders de weg wijzen naar ondersteuning, vertelt Donkers. 'Bijvoorbeeld leraren, pedagogisch medewerkers in de kinderopvang en professionals in de jeugdgezondheidszorg. Je moet dan wel weten welke hulp beschikbaar is in de gemeente en welke fondsen er zijn. Op de basisschool en in de kinderopvang kun je er tijdens één-op-ééncontact met ouders rustig over praten. Op de middelbare school zie je ouders meestal maar kort. Dan kun je bijvoorbeeld tijdens een ouderavond of in een nieuwsbrief ouders wijzen op de beschikbare hulp.'

Ouders hebben er vaak moeite mee dat ze hun kinderen niet meer alles kunnen bieden wat ze eerst wel konden, zegt Donkers. 'Een korte periode van geldzorgen in een gezin zorgt niet meteen voor grote problemen voor kinderen. Maar hoe langer een gezin in armoede leeft, hoe nadeliger de gevolgen zijn. Als de prijzen blijven stijgen, komen meer gezinnen voor langere tijd in de problemen. Dat vraagt om structurele oplossingen.'

Bron: Centraal Planbureau

Bericht CPBBericht Trouw over toenemende armoede