Mentale gezondheid student iets beter

De mentale gezondheid van studenten is iets verbeterd vergeleken met twee jaar geleden. Het percentage studenten dat prestatiedruk ervaarde daalde van 54 naar 44 procent. Dat blijkt uit de Monitor Mentale gezondheid en Middelengebruik Studenten van het RIVM en het Trimbos-instituut.

Voor de monitor vulden ruim 32.000 studenten een online vragenlijst in. De resultaten zijn vergeleken met die van de eerste monitor, die twee jaar geleden plaatsvond tijdens de lockdown. In 2023 gaat het met een deel van de studenten mentaal redelijk tot goed. Een derde geeft hun leven een 7, en ruim een kwart een 8 of hoger. Wel zegt 44 procent van de studenten last te hebben van depressie of angst. Hiervan heeft 21 procent lichte en 13 procent matige klachten.

Studenten ervaren ook minder stress dan twee jaar geleden. Toch kampt nog steeds meer dan de helft met stressklachten. Naast de studie zijn onder andere het klimaat, de kosten van het dagelijks leven en de krappe woningmarkt bronnen van stress. 62 procent van de studenten voelt zich eenzaam: 38 procent enigszins en 24 procent sterk.

Chronische stress

'Er zijn veel mentale problemen onder jongeren, maar gelukkig zijn die in veel gevallen licht', zegt Neeltje van den Bedem van het NJi. 'We weten dat veel of chronische stress hier een belangrijke veroorzaker van is en dat sociale contacten, vriendschappen en een sociaal vangnet juist sterke beschermende factoren zijn. Dat blijkt opnieuw uit dit onderzoek.'

Contacten opbouwen

'Studenten ervaren vrij veel stress door hun studie, maar ook door financiële omstandigheden, een tekort aan huisvesting, prestatiedruk en onrust in de wereld zoals de klimaatverandering en polarisatie. Ook eenzaamheid is vrij veel aanwezig, vooral bij studenten met een migratieachtergrond en internationale studenten. Het is dus belangrijk te kijken wat we structureel kunnen doen om stress te verminderen en studenten te helpen sociale contacten op te bouwen. Vooral voor studenten die zeggen door de lockdowns het verleerd te zijn om contacten te leggen.'

Bron: RIVM; Trimbos-Instituut

Meer informatie

Monitor Mentale gezondheid en Middelengebruik Studenten

Wil je elke week een overzicht van ons nieuws voor en over het jeugdveld? Meld je aan voor onze gratis Nieuwsbrief Jeugd.