Meer vrijheid voor jongere in gesloten zorg

Er komt een aanscherping van de regels om jongeren in de gesloten jeugdhulp in isolatie te plaatsen. Ook krijgen zij zak- en leefgeld en mogen er meer mensen dan alleen hun gezinsleden op bezoek komen. Dat staat in een wetsvoorstel ter verbetering van de gesloten jeugdhulp.

Het wetsvoorstel heeft als doel de rechtspositie van jongeren in gesloten jeugdzorginstellingen te verbeteren en daarmee vrijheidsbeperking zoveel mogelijk te voorkomen.

Strengere regels voor isolatie

Als het wetsvoorstel wordt aangenomen, is het voor een jeugdinstelling moeilijker om een jongere in isolatie te plaatsen. Alleen wanneer deze maatregel noodzakelijk en effectief is, kan een rechter beslissen dat een jongere in isolatie mag. In de wetswijziging staat ook dat kinderen onder de 12 jaar nooit in isolatie mogen.

Tijdens een debat over het wetsvoorstel bleek er voldoende steun in de Tweede Kamer te zijn voor de wijziging. Wel zijn er zorgen over het personeelstekort, waardoor medewerkers soms gedwongen zijn om jongeren in isolatie te plaatsen voor hun eigen en andermans veiligheid. Staatssecretaris Maarten van Ooijen (VWS) erkende dat dit voorkomt, maar liet weten dat de wetswijziging de redenen voor vrijheidsontneming sterk beperkt. Het wordt volgens Van Ooijen dan 'nee, tenzij'.

Volledige afbouw gesloten jeugdzorg

De Tweede Kamer uitte ook zorgen over het plan voor de volledige afbouw van gesloten jeugdzorg per 2030. Hoewel de Kamer de afbouw wenselijk vindt, vreest zij dat jongeren dan geen hulp meer krijgen. De staatssecretaris liet daarop weten dat jeugdhulpinstellingen pas hun deuren sluiten als alle jongeren op een andere plek passende hulp krijgen.

Deadline niet gehaald

Voormalig minister Hugo de Jonge had eerder de afspraak gemaakt dat het isoleren van jongeren vanaf 2022 niet meer mag. 'Die deadline is niet gehaald', zegt Els Mourits van het NJi. 'Hoewel het aantal separeerruimten sterk is teruggebracht, zijn er per 1 januari 2023 nog steeds 27 in gebruik. Volledig stoppen met separeren vraagt om een investering in voldoende en goed opgeleide medewerkers die kwetsbare kinderen en jongeren bescherming en veiligheid kunnen bieden binnen de kaders van zo thuis mogelijk opgroeien. Ook is het belangrijk om jongeren die extra bescherming nodig hebben tegen dreiging van buiten, incidenteel buiten de eigen regio een plek te kunnen bieden.'

Bron: NU.nl

Meer informatie

Bericht NU.nlBericht Tweede Kamer