'Geen gesloten jeugdhulp meer in 2030'

Alle instellingen voor gesloten jeugdhulp werken in 2025 kleinschalig en bewegen naar nul gesloten plaatsingen in 2030. Dat is het doel van het Uitvoeringsplan Af- en Ombouw gesloten jeugdhulp.

In december 2021 nam de Tweede Kamer een motie aan over het stoppen met plaatsingen in de gesloten jeugdhulp. In het uitvoeringsplan hebben Rijk, gemeenten en aanbieders afspraken vastgelegd over het toewerken naar jeugdhulp die kleinschalig, zoveel mogelijk open en zo thuis mogelijk georganiseerd is.

Afgesproken is dat de regio's verantwoordelijk zijn voor de afbouw van gesloten jeugdhulp en opbouw van alternatieven. Dat betekent dat bovenregionale plannen goed moeten worden afgestemd met de plannen in de regio's. Het ministerie van VWS en de VNG voeren de landelijke regie op de voortgang in en de samenhang tussen de regio's.

Daarnaast is vastgelegd dat gemeenten en aanbieders samen met professionals, jongeren en ervaringsdeskundigen werken aan een passend aanbod van zorg en onderwijs.

Plek voor ervaring jongeren

Els Mourits van het NJi is blij met het plan. 'Het is goed dat er een duidelijke landelijke regie is afgesproken op de voortgang van de af- en ombouw, waarmee continuïteit van zorg gewaarborgd is. Het is bovendien positief dat jongeren een plek krijgen in de uitvoering ervan, want hun ervaringen doen ertoe.'

Toewerken naar kleinschalige jeugdhulp

Het toewerken naar kleinschalige jeugdhulp is al in volle gang en breidt steeds meer uit. Mourits: 'De komende vijf jaar krijgt het Consortium Kleinschaligheid geld voor het programma 'Leren en ontwikkelen van kleinschaligheid' in de residentiele jeugdhulp. Het NJi draagt hieraan bij via een praktijkleernetwerk voor de ontwikkeling van kleinschalige woonvoorzieningen. De uitkomsten hiervan delen we met het consortium. Zo wisselen we wetenschap, onderzoek en praktijk uit. Door elkaar zo te versterken, werken we aan de best passende zorg en onderwijs voor kwetsbare kinderen en jongeren.'

Bron: Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport; NU.nl

Meer informatie

Bericht ministerie van VWS