Meer klachten over hulp bij Jeugdstem

De onafhankelijke vertrouwenswerkorganisatie Jeugdstem kreeg in 2022 anderhalf keer zo veel vragen en klachten over jeugdzorg als het jaar daarvoor. Dat staat in het jaarverslag van Jeugdstem, voorheen het Advies- en Klachtenbureau Jeugdzorg (AKJ).

Vooral het aantal klachten over bejegening nam toe. Van de ingediende klachten ging bijna de helft over de houding van jeugdprofessionals. Volgens Jeugdstem is het noodzakelijk dat de jeugdzorg investeert in het vermogen van haar medewerkers om een respectvolle relatie op te bouwen met jongeren en ouders. Dat komt de samenwerking ten goede en zal veel onvrede voorkomen.

Vrijheidsbeperkende maatregelen

Verder kreeg Jeugdstem vorig jaar veel signalen over vrijheidsbeperkende maatregelen in open jeugdhulpinstellingen. Daarbij gaat het bijvoorbeeld om afzondering op de eigen kamer op vaste tijden, kamercontroles, het bekijken van de telefoon van de jongere en het vastpakken van jongeren. Jeugdstem wijst erop dat vrijheidsbeperkende maatregelen niet zijn toegestaan in de open jeugdhulp.

Laagdrempelige klachtenregeling

Jeugdstem benadrukt het belang van een laagdrempelige klachtenregeling. Vorig jaar gaf Jeugdstem daarover 52 keer een signaal af aan een organisatie. Organisaties hadden bijvoorbeeld geen klachtenregeling of hadden een regeling die niet voldeed aan de eisen van de Jeugdwet. Ook was soms informatie over de procedure onjuist of onvindbaar, of duurde de klachtenbehandeling te lang. Bij een organisatie vroeg de onafhankelijke klachtencommissie 30 euro om een klacht in behandeling te nemen. Daarmee is de klachtenprocedure niet meer laagdrempelig, aldus Jeugdstem.

Gehoord en begrepen

Dat er veel vragen en klachten binnenkomen over bejegening, vindt Nikki Udo een belangrijk signaal. 'Bij bejegening gaat het erom dat jongeren en ouders zich gehoord en begrepen voelen. Voor een goede samenwerking is het nodig om écht te luisteren naar hun inbreng en daar ook iets mee te doen. Ook is het belangrijk om hen goed te informeren en een terugkoppeling te geven over afwegingen en beslissingen. Dat verbetert de kwaliteit van de jeugdhulp. Bovendien hebben jongeren en ouders het recht om hun mening te geven en mee te denken over zaken die gaan over hun leven, ook in de jeugdhulp.'

Stilstaan en reflecteren

Klachten over bejegening vinden vaak hun oorzaak in ongelijkwaardigheid in de communicatie, vertelt Udo. 'Communicatie, samenwerking en participatie van jongeren in hun hulptraject, daar kan elke professional aan werken. Sta soms even stil en reflecteer. Voelen de jongeren en ouders met wie je werkt zich gehoord? Er zijn concrete dingen die je daarvoor kunt doen. Wees nieuwsgierig. Luister zonder oordeel naar wat jongeren en ouders vertellen. Vraag naar hun wensen en behoeften. Vraag wat ze al geprobeerd hebben om hun probleem op te lossen. En bespreek ook wat er goed gaat in het gezin.'

Bron: Jeugdstem

Jaarverslag Jeugdstem