Meer adviezen en minder meldingen huiselijk geweld

Veilig Thuis-organisaties kregen in de eerste helft van 2021 iets minder meldingen over vermoedens van kindermishandeling of huiselijk geweld dan een jaar eerder. Wel gaven ze vaker advies over dit onderwerp. Dat blijkt uit voorlopige cijfers van het CBS.

Het aantal meldingen van kindermishandeling of huiselijk geweld lag in de eerste helft van dit jaar op bijna 61 duizend. Dat is 6 procent lager dan een jaar eerder. Het aantal afgegeven adviezen aan slachtoffers, omstanders of professionals steeg met 15 procent vergeleken met de eerste helft van 2020, naar ruim 67 duizend.

Ruim de helft van de meldingen en de adviezen bij Veilig Thuis ging over vermoedens van kindermishandeling. Ruim 20 procent van de adviezen en 37 procent van de meldingen ging over geweld door de partner of ex-partner. Overige contacten van Veilig Thuis gingen bijvoorbeeld over mishandeling van ouderen en geweld tegen ouders.

Politie meldt het meest

In het eerste half jaar van 2021 meldde de politie, net als een jaar eerder, het meest: 64 procent. Van andere professionals zoals artsen, leerkrachten en jeugdzorginstellingen was 26 procent van de meldingen afkomstig. De resterende 10 procent kwam van burgers.

De adviezen gaf Veilig Thuis in meer dan de helft van de gevallen aan professionals. Het percentage burgers dat advies vroeg is het afgelopen jaar licht gestegen: van 43 procent in 2020 naar 45 procent in 2021.

Bron: CBS

Meer informatie

Bericht CBSCBS: Cijfers Veilig Thuis over huiselijk geweldCBS: Dashboard Veilig Thuis   

Lees ook