Kwaliteitsmeter mkba helpt gemeente

Door de grote financiële druk bij gemeenten op het jeugdbeleid is het belangrijk dat elke euro goed wordt uitgegeven. Het NJi ontwikkelde in samenwerking met Maastricht University, het Trimbos-instituut en Ecorys een kwaliteitsmeter mkba die daarbij kan helpen.

Een kosten-batenanalyse (mkba) is een economische evaluatie van alle maatschappelijke kosten en baten van een beleidsmaatregel. Hierin zie je het totaalsaldo van de kosten en de baten. Je ziet ook wie de kosten betaalt en wie de baten krijgt. Dit wordt uitgedrukt in euro’s.

De afgelopen jaren zijn de kosten van het sociaal domein in bijna elke gemeente gestegen. Lang niet altijd is duidelijk of het geld goed is ingezet om de belangrijkste jeugdproblemen op te lossen. Met een maatschappelijke kosten-batenanalyse onderzoek je of de opbrengsten van een aanpak opwegen tegen de kosten.

Kwaliteitsmeter MKBA

De Kwaliteitsmeter MKBA helpt om de kwaliteit van een maatschappelijke kosten-batenanalyse te beoordelen en de resultaten te interpreteren in het sociaal domein. Bij het invullen van de kwaliteitsmeter is te zien welke factoren een rol spelen bij het opzetten en interpreteren van de kosten-batenanalyse.

Ook als er geen harde cijfers bekend zijn over de effecten van beleidsmaatregelen kan een mkba waardevolle informatie geven. De kwaliteitsmeter helpt dan om boven water te krijgen welke uitkomsten sterk of zwak zijn.

Meer informatie

Kwaliteitsmeter MKBA

Lees ook

Pers

Ben je journalist? Dan kun je:

  • je vraag stellen via pers@nji.nl
  • bellen met 06 – 25 66 07 57 (op werkdagen tussen 8.30 en 17.00 uur)