Kind ervaart onvoldoende steun van volwassenen

Veel kinderen zijn tevreden met hun ouders, maar voelen zich niet gesteund door andere volwassenen in hun omgeving. Ook zijn ze niet altijd blij met het voorbeeld dat volwassenen ze geven. Dat blijkt uit onderzoek van de Kinderombudsman onder 2.350 kinderen.

Actuele thema's als de toeslagenaffaire, de oorlog in Oekraïne en de klimaatverandering kunnen volgens de Kinderombudsman een negatieve impact hebben op de ontwikkeling van kinderen en het beeld dat ze van volwassenen hebben.

Kinderen geven hun leven gemiddeld een rapportcijfer van 7,7. Niet alle kinderen zijn even gelukkig met hun leven. Ongeveer 13,3 procent geeft hun leven een onvoldoende.

Hoewel de meeste kinderen tevreden zijn met het leven om hen heen, zijn ze minder blij met hun eigen functioneren. Zo vinden veel van hen dat ze hun eigen gedrag of gevoel kunnen verbeteren. Ze leggen de verantwoordelijkheid voor problemen bij zichzelf, in plaats van dat ze vinden dat hun omgeving hier ook een rol in kan spelen.

Meer inspraak

Als kinderen in Nederland zelf Kinderombudsman waren, zouden ze zich inzetten voor meer inspraak van kinderen. Ze willen mee kunnen praten en beslissen over dingen die belangrijk voor ze zijn. Ook moet er meer aandacht voor de aanpak van armoede komen. Andere thema's waar kinderen zich zorgen over maken zijn de klimaat- en stikstofcrisis en de oorlog in Oekraïne.

'Het is fijn om te zien dat kinderen in het gezin steun en support vinden', zegt Anita Kraak van het NJi. 'Dat dat in de schil daaromheen minder lijkt te zijn en kinderen het gevoel hebben dat ze problemen zelf op moeten lossen, lijkt te passen bij een samenleving die een steeds grotere nadruk legt op het individu. Problemen, ook al komen ze bijvoorbeeld voort uit niet zelf gekozen leefomstandigheden, moeten door het individu opgelost worden. Als je maar wil, dan kan het.'

Grote zorgen

Die individuele benadering staat in schril contrast met de zorgen die kinderen uiten over grote maatschappelijke opgaven als oorlog, klimaat en armoede, vindt Kraak. 'Kinderen zijn de generatie van de toekomst. Zij worden geconfronteerd met de effecten van eerdere keuzes en moeten hiermee aan de slag. De complexiteit van deze opgaven vraagt juist om een sterk collectief denken en doen. Bouwen aan zo'n generatie van de toekomst is dus een belangrijke opgave voor volwassenen in het hier en nu.'

Bron: Kinderombudsman

Bericht KinderombudsmanRapport 'Als je het ons vraagt 2022'

Lees ook