'Kijk verder dan alleen jeugdhulp'

Als we willen dat kinderen gezond en veilig opgroeien, moet er verder gekeken worden dan alleen jeugdhulp. Oog hebben voor belangen van kinderen in levensdomeinen van ouders én sterke sociale netwerken zijn cruciaal om problemen bij kinderen te voorkomen. Dat staat in het advies Kinderen uit de knel van de Raad voor Volksgezondheid en Samenleving (RVS).

Kinderen die opgroeien in kwetsbare omstandigheden lopen een verhoogd risico op het ontwikkelen van problemen. Volgens de RVS is jeugdhulp niet altijd het meest passende antwoord op deze problemen; vaak ligt de oorzaak op andere domeinen zoals wonen, financiën en gezondheid. Bij problemen op deze zogenaamde ouderdomeinen spelen de belangen van kinderen niet tot nauwelijks een rol. Terwijl de consequenties van beslissingen wel degelijk een negatieve invloed op hen hebben.

Belang van kind voorop

De RVS roept het kabinet op zorg te dragen voor het daadwerkelijk, volledig en structureel borgen van de rechten en belangen van kinderen in wetgeving en beleid. In ieder geval op ouderdomeinen waarvan bekend is dat kinderen een verhoogde kans hebben op het ook zelf ontwikkelen van problemen. Bijvoorbeeld inkomen, wonen, gezondheid, relaties en het justitieel domein. Ook is het belangrijk dat hulporganisaties altijd checken of er opgroeiende kinderen in het gezin of huishouden wonen. Zij moeten zich verdiepen in de situatie, de belangen van kinderen consequent in beeld brengen en de belangen van kinderen consequent meewegen.

Versterken van sociale netwerken

Hulp is grotendeels individueel ingestoken. De Raad ziet hier een gemiste kans in het creëren van sterke bindingen. De Raad benadrukt de noodzaak om de sociale netwerken van ouders te versterken. Deze zijn belangrijk voor het gezond en veilig opgroeien van kinderen. Naast contactmomenten met professionals die toch al plaatsvinden, moeten er daarom meer mogelijkheden gecreëerd worden voor ontmoetingsmomenten tussen ouders. Bijvoorbeeld op plekken waar alle ouders komen, zoals verloskundepraktijken, consultatiebureaus en scholen.

Oog voor kinderen

'Het NJi onderschrijft het advies van de RVS volledig', aldus Sylvia Vlaardingerbroek van het NJi. 'Het is belangrijk dat er oog is voor de belangen van kinderen wanneer ouders problemen hebben. En ook dat hier een integrale aanpak bij is die over verschillende domeinen gaat, zodat ze niet met tientallen verschillende hulpverleners te maken hebben.'

'We weten dat de ontmoeting tussen ouders positief kan zijn voor de ontwikkeling en opvoeding van kinderen, net als voor ouders zelf. Helaas ontstaat die ontmoeting niet vanzelf. En zeker niet met mensen in andere 'bubbels', met een andere achtergrond of die anders denken. Daarom is het belangrijk dat professionals en de gemeente dit faciliteren. Maar ook dat ouders zelf ruimte en tijd krijgen en nemen om elkaar te ontmoeten. Dat draagt bij aan het kansrijk opgroeien van kinderen én onderlinge steun bij het opvoeden.'

Bron: Raad voor Volksgezondheid en Samenleving (RVS)

Meer informatie

Bericht RVSAdvies Kinderen uit de knel

Wil je elke week een overzicht van ons nieuws voor en over het jeugdveld? Meld je aan voor onze gratis Nieuwsbrief Jeugd.

 • Andere kijk op groeiend jeugdzorggebruik

  Andere kijk op groeiend jeugdzorggebruik

  In dit essay analyseert het NJi de groei van het jeugdzorggebruik en pleit het voor verbetering van de omgeving waarin de jeugd opgroeit.

 • Opgroeien doe je samen

  Opgroeien doe je samen

  Professionals
  Beleidsmakers

  Deze publicatie beschrijft wat we verstaan onder 'de pedagogische basis': alles wat bijdraagt aan het opgroeien van kinderen.

 • De waarde van de pedagogische basis

  De waarde van de pedagogische basis

  Beleidsmakers

  In deze studie biedt het NJi een overzicht van de potentiële effecten van een sterke pedagogische basis op de ontwikkeling van kinderen en jongeren.