Kamer neemt motie uithuisplaatsing aan

Binnen een half jaar moet de herziening zijn afgerond van lopende uithuisplaatsingen in gezinnen die erkend zijn als gedupeerden door de toeslagenaffaire. Dat is de strekking van een motie die de Tweede Kamer op 17 mei heeft aangenomen.

De motie is ingediend tijdens het Kamerdebat over de uithuisplaatsingen op 12 mei. De regering moet ouders, als zij dat willen, de mogelijkheid bieden om herziening van de uithuisplaatsing aan te vragen en zo'n herziening binnen een half jaar afronden. Het is nog niet duidelijk hoe het kabinet invulling gaat geven aan de aangenomen motie. Volgens het CBS zijn nog 555 kinderen van gedupeerden uit huis geplaatst.

Doorzettingsmacht

De Tweede Kamer stelde zich in het debat op 12 mei kritisch op over de uithuisplaatsingen. Kamerleden vroegen waarom het ondersteuningsteam niet de bevoegdheid heeft om kinderen terug te plaatsen naar huis. Minister Franc Weerwind voor Rechtsbescherming wees erop dat de kinderrechter oordeelt over terugkeer. Minister-president Mark Rutte vroeg de Kamer om het ondersteuningsteam een kans te geven, maar zei bereid te zijn om als het nodig is later nog te kijken naar 'doorzettingsmacht' voor het team.

Extra leed

'Het is goed dat de Kamer de urgentie van deze situatie voor gezinnen benadrukt', zegt Karlijn Stals van het Nederlands Jeugdinstituut. 'Maar een snelle beslissing is niet in alle gevallen de beste oplossing voor hen. Een snelle beslissing kan zelfs extra leed veroorzaken, als op dat moment de situatie in het gezin nog niet stabiel genoeg is om het kind te laten terugkeren.'

'Als buitenstaander kun je niet bedenken wat deze gezinnen nodig hebben', waarschuwt Stals. 'Daarvoor moet je goed luisteren naar de gezinnen. En dat is de taak van onder andere het ondersteuningsteam. Als bijvoorbeeld de huisvesting niet op orde is, moet dat eerst opgelost zijn. Sommige ouders hebben tijd nodig om zich voor te bereiden op de terugkeer van hun kind. Het is belangrijk dat de gezinnen helderheid krijgen over de mogelijkheden. Alleen dan kunnen ze afwegen wat voor hen de beste oplossing is. Maak daarom van dat half jaar geen doel op zich.'


Bron: Tweede Kamer; NOS; NRC

Aangenomen motieBericht NOS over aangenomen motieVerslag debat Tweede KamerNOS-bericht over debatNRC-bericht over debat

Lees ook