Kabinet wil conversiepraktijken verbieden

Het kabinet komt met een pakket van maatregelen voor het voorkomen en tegengaan van conversiepraktijken. Dat maakten minister Robbert Dijkgraaf van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en minister Dilan Yeşilgöz-Zegerius van Justitie en Veiligheid onlangs bekend.

Conversiepraktijken zijn behandelingen en praktijken met het doel de seksuele geaardheid, genderidentiteit of genderexpressie van iemand te wijzigen of te onderdrukken.

Het kabinet verwacht een initiatiefwetsvoorstel van partijen in de Tweede Kamer om conversiepraktijken te verbieden. Verder komen er maatregelen voor een veiligere schoolomgeving, zodat alle leerlingen en leraren zich vrij en veilig voelen.

Uit eerder onderzoek blijkt dat conversiepraktijken in Nederland voornamelijk plaatsvinden in religieuze kring. Het kabinet wil daarom dat lhbtiq+-personen met vragen over hun seksuele, gender- en levensbeschouwelijke identiteit ondersteuning kunnen krijgen van onafhankelijke geestelijk verzorgers.

Bron: Ministerie van Justitie en Veiligheid; Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Meer informatie

Bericht ministeries JenV en OCW

Lees ook