Kabinet presenteert herstelagenda voor jongeren

Jongeren helpen herstellen van de gevolgen van de coronapandemie en een toekomstperspectief geven. Met dat doel heeft het demissionaire kabinet een agenda opgesteld ter ondersteuning van jongeren, in vervolg op de bestaande coronasteunpakketten.

Het kabinet pleit voor een samenhangende aanpak van de opgaven waar jongeren nu voor staan, bijvoorbeeld door het vroeg signaleren van schulden en schooluitval. Om jongeren toekomstperspectief te geven wil het kabinet belemmeringen in het onderwijs wegnemen, hun kansen op de arbeids- en woningmarkt vergroten en ervoor zorgen dat zij passende hulp en ondersteuning krijgen. Er komt een Jongerenpanel Mentale Gezondheid om jongeren te betrekken bij de uitvoering van de agenda.

Toekomstperspectief

‘We moeten ons realiseren dat de mentale druk die jongeren ervaren door corona niet gelijk weg is als de crisis voorbij is’, zei staatssecretaris Paul Blokhuis van VWS bij de presentatie van de agenda. Voor het opstellen van de agenda zijn gesprekken gevoerd met jongeren over de aanpak van urgente problemen.

Steunpakketten

Met de agenda bouwt het kabinet voort op jongereninitiatieven die tijdens de coronacrisis van de grond zijn gekomen en op steunpakketten zoals het Jeugdpakket, het Steunpakket Welzijn Jeugd, de supportlijn ‘Alles Oké?’ voor jongvolwassenen en het Nationaal Programma Onderwijs. Het nieuwe kabinet moet over de uitvoering en beschikbare middelen beslissen.

Bron: Ministerie van VWS

Lees ook