Jongere positiever over seks bij consent

Jongeren beoordelen hun seksuele ervaringen duidelijk hoger wanneer de ander checkt of er wederzijdse instemming oftewel consent is. Dat blijkt uit onderzoek van Rutgers en Ipsos I&O onder 1.000 seksueel actieve jongeren van 18 tot en met 25 jaar.

Als de ander de wederzijdse instemming meerdere keren checkt, dan beoordelen jongeren hun seksuele ontmoeting gemiddeld met een 8,3. Bij een eenmalige check daalt dit naar 7,8. Als het checken van consent helemaal niet gebeurt, krijgt de seksuele ontmoeting gemiddeld een 7,4.

Negen op de tien seksueel actieve jongeren bij wie consent vaker dan één keer is gecheckt voelen zich veilig bij de laatste seksuele ontmoeting. Van de jongeren bij wie dit eenmalig of niet is gedaan voelen acht op de tien zich veilig.

Verbale en non-verbale consent

Consent kan zowel verbaal als non-verbaal worden gecheckt. Uit het onderzoek blijkt dat negen op de tien seksueel actieve jongeren bij hun laatste seksuele ontmoeting op een bepaalde manier consent hebben gecheckt bij de ander. Negen op de tien jongeren vinden het dan ook belangrijk om bij de ander te checken of de seksuele handeling gewenst is.

Consent is een belangrijk onderdeel van de nieuwe Wet seksuele misdrijven, die op 1 juli 2024 ingaat. De wet stelt dat seksueel geweld strafbaar is als de dader wist of kon vermoeden dat er geen sprake was van wederzijdse toestemming.

Houd zelf ook rekening met consent

Volgens Manon Donker van het NJi onderstreept het onderzoek het belang van consent. 'Leren over de eigen wensen en grenzen en die van anderen hoort bij de alledaagse ontwikkeling van een kind. Het is dan ook belangrijk om in gesprek te gaan met kinderen en jongeren over consent. En om hier zelf rekening mee te houden in het alledaagse contact met kinderen. Je kunt er al vroeg mee beginnen. Bijvoorbeeld door te vragen of een kind het fijn vindt om geknuffeld te worden. Of door uit te leggen dat kinderen tijdens doktertje spelen altijd vragen wat de ander wel en niet wil. Zo leren kinderen al vroeg dat grenzen niet voor iedereen hetzelfde zijn, dat je altijd 'nee' kunt zeggen en dat je rekening moet houden met de grenzen van een ander.'

Bericht Ipsos I&O

Wil je elke week een overzicht van ons nieuws voor en over het jeugdveld? Meld je aan voor onze gratis Nieuwsbrief Jeugd.