Interventiematrix helpt bij samenstellen aanbod

De databank Effectieve Jeugdinterventies bevat voor sommige vragen en problemen een ruime hoeveelheid interventies. Voor andere vragen en problemen is het aanbod echter beperkt. Dat blijkt uit een analyse van de interventies in de databank. De uitkomsten van de analyse zijn overzichtelijk weergegeven in een interventiematrix. Gemeenten en partners in het jeugdveld kunnen deze matrix gebruiken bij het maken van keuzes in hun eigen interventieaanbod. De bijbehorende publicatie 'Interventies rond opvoeden en opgroeien: meer lacunes dan overvloed' helpt daarbij.

Gemeenten, jeugdzorgaanbieders en professionals in de wijk staan samen voor de opgave om vragen en problemen rond opgroeien en opvoeden aan te pakken. Maar welke interventies zijn daarvoor in Nederland beschikbaar? En voor welke problemen en doelgroepen ontbreken ze juist? Om die vragen te beantwoorden heeft het Nederlands Jeugdinstituut de inhoud van de databank Effectieve Jeugdinterventies geanalyseerd.

Vooral het aanbod aan preventieve interventies voor groepen met een verhoogd risico is beperkt, blijkt uit de analyse. Dat is jammer, omdat juist dat aanbod geschikt is om te voorkomen dat problemen ontstaan of verergeren. Met het aanbieden van geschikte preventieve interventies kunnen gemeenten dus besparen op de inzet van zwaardere vormen van jeugdzorg.

Gemeenten en hun maatschappelijke partners kunnen de interventiematrix gebruiken als basis voor overleg en beleidsvorming met betrekking tot het lokale aanbod. Blijkt er een behoefte te bestaan waarvoor nog geen interventies beschikbaar zijn, dan kunnen ze aanbieders stimuleren om nieuw aanbod te ontwikkelen en de effectiviteit daarvan te onderzoeken. Tegelijkertijd helpt het overzicht te voorkomen dat lokaal nieuwe interventies worden ontwikkeld als er al een goed aanbod bestaat. Ga niet opnieuw het wiel uitvinden, adviseren de onderzoekers, maar benut de beschikbare kennis over wat werkt.

Bron: Nederlands Jeugdinstituut

Pers

Ben je journalist? Dan kun je:

  • je vraag stellen via pers@nji.nl
  • bellen met 030 - 23 06 349 (maandag tot en met vrijdag tussen 8.30 en 17.00 uur)
  • bellen met 06 - 25 66 07 57 (maandag tot en met donderdag tussen 8.30 en 17.00 uur)