‘Hulp slachtoffers mensenhandel moet beter’

Slachtoffers van mensenhandel hebben betere hulp en bescherming nodig. De helft wordt binnen zeven jaar opnieuw slachtoffer. Volgens de Nationaal Rapporteur Mensenhandel en Seksueel Geweld tegen Kinderen sluit de huidige hulp niet goed aan bij wat slachtoffers nodig hebben.

Nederland slaagt er nog onvoldoende in om slachtoffers van mensenhandel te beschermen en te helpen. Dat concludeert Herman Bolhaar, de Nationaal Rapporteur Mensenhandel en Seksueel Geweld tegen Kinderen. Binnen vijf jaar valt 45 procent van hen opnieuw in handen van mensenhandelaars, en binnen zeven jaar geldt dat zelfs voor de helft. Minderjarigen lijken daarbij extra kwetsbaar. Ze komen in verhouding vaak in de gesloten jeugdzorg terecht zonder voldoende hulp voor de verwerking van opgelopen trauma's. Ook zijn ze door werving en uitbuiting via internet en sociale media moeilijker op te sporen, te volgen en te benaderen. De coronacrisis heeft dat versterkt.

Passend aanbod

Bolhaar pleit voor een betere bescherming van minderjarige slachtoffers omdat zij een groter risico lopen om opnieuw slachtoffer te worden. Naast betere opsporing en vervolging van daders is daarom een betere aansluiting nodig van de hulpverlening bij de behoeften en omstandigheden van slachtoffers. De Nationaal Rapporteur ziet een belangrijke rol voor gemeenten in het vergroten van de kennis van mensenhandel en het organiseren van een passend hulpaanbod voor slachtoffers van mensenhandel.

Meisjes

Anne Addink van het Nederlands Jeugdinstituut herkent de patronen die de Nationaal Rapporteur schetst, zeker als het gaat om meisjes die het slachtoffer zijn van seksuele uitbuiting. 'Uit onderzoek naar deze meisjes blijkt dat het nog onvoldoende lukt om hen tijdig in beeld te krijgen. En internet kan er inderdaad aan bijdragen dat zij in korte tijd slachtoffer worden van uitbuiting.' 

Effectiviteit

Dat de hulpverlening aan slachtoffers van mensenhandel niet altijd goed aansluit op hun behoeften, herkent Addink ook. Zij doet sinds 2019 onderzoek naar de ervaringen van meisjes die slachtoffer zijn van seksuele uitbuiting en naar de effectiviteit van de zorgprogramma's die zij krijgen aangeboden. 'Zorginstellingen werken hard om deze meisjes te helpen en te voorkomen dat ze opnieuw slachtoffer worden. Met het onderzoek hopen we meer zicht te krijgen op wat wel en niet werkt in de hulp aan deze meisjes.' 

Bron: Nationaal Rapporteur Mensenhandel en Seksueel Geweld tegen Kinderen

Meer informatie

Bericht Nationaal RapporteurSlachtoffermonitor mensenhandel 2016–2020

Lees ook