Het vastlopen van hulp samen doorbreken

Hulp aan jongeren en gezinnen loopt regelmatig vast. Zorg is ingewikkeld en soms opgeknipt in verschillende stukjes. Daardoor sluit hulp niet goed aan bij wat kinderen en gezinnen nodig hebben. Het Nederlands Jeugdinstituut heeft samen met gezinnen, professionals en bestuurders onderzocht hoe dat anders zou kunnen. Dat is niet makkelijk, maar wel noodzakelijk én de praktijk laat zien dat het kan.

Perspectief

Hoe met gezinnen een ander pad in te slaan, staat beschreven in de NJi-publicatie 'Samen bereiken wat niemand alleen lukt'. Een praktijkvoorbeeld dat dit illustreert, is te horen in de podcastserie 'De droom van Amalia'. Verder zijn er praktische werkkaarten voor professionals gemaakt en staat het nieuwe onderwerp 'Perspectief bij stagnatie' op de website. Hiermee wil het NJi uitnodigen tot anders denken en doen wanneer dat met het bestaande zorgaanbod niet lukt. En handelingsperspectief bieden aan professionals en bestuurders die samen lerend met gezinnen werken aan een duurzame toekomst.

Onzekerheid verdragen

Samen toewerken naar zo'n toekomst vraagt vaak om een lange adem, zegt Anita Kraak van het NJi. 'De opgave om een jongere te helpen ligt meestal op verschillende gebieden tegelijk, bijvoorbeeld in onderwijs, zorg, financiën en huisvesting. Dan is het belangrijk om verder te denken en te doen dan de opdracht van de eigen organisatie. Ook al heb je vooraf niet de garantie dat iets 100 procent lukt. Die onzekerheid leren verdragen is noodzakelijk om verder te komen. Dat vraagt onderling vertrouwen. Dat is moeilijk omdat we gewend zijn ons vooral te verantwoorden vanuit maakbaarheid en voorspelbaarheid. Juist het samen lerend gaan doen, gebruik makend van wat je wel weet, levert nieuwe inzichten op.'

Bestuurders

Om anders te denken en te doen dan ze gewend zijn, hebben professionals rugdekking nodig van bestuurders. Anita Kraak: 'Het gaat erom bestaande patronen te doorbreken en lerend steeds een stap verder te komen. Door dit samen vol te houden en daar ook naar te handelen, juist ook als het spannend is. We zien dat veel bestuurders het belang hiervan inzien en daar ook naar willen handelen. Samen met Associatie Wijkteams, de Associatie voor Jeugd, Jeugdzorg Nederland, de vereniging van directeuren sociaal domein en de Wethoudersvereniging gaan we binnenkort concreet aan de slag. Om deze lerende beweging onder bestuurders die hier leiding aan geven verder te versterken.'

NJi-publicatie Samen bereiken wat niemand alleen luktNJi-pagina's Perspectief bij stagnatiePodcastserie De droom van AmaliaBlog van Anita op Skipr

Pers

Ben je journalist? Dan kun je:

  • je vraag stellen via pers@nji.nl
  • bellen met 030 - 23 06 349 (maandag tot en met vrijdag tussen 8.30 en 17.00 uur)
  • bellen met 06 - 25 66 07 57 (maandag tot en met donderdag tussen 8.30 en 17.00 uur)